17 กันยายน 2558: งานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์เวียดนามประจำปีครั้งที่ 3

HCMC_RealEstate_poster-01