ConstructionPlus Asia News: Facebook เพื่อตั้งค่าบ้านที่ One Taikoo Place

Swire Properties ได้รับการกล่าวขานว่าได้ทำรัฐประหารโดยมีรายงานว่า Facebook ลงทะเบียนหลายชั้นในโครงการ One Taikoo Place ของผู้พัฒนา

เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กกล่าวว่าได้เช่าพื้นที่ล่วงหน้าประมาณ 100,000 ตารางฟุต (9,300 ตารางเมตร) ในอาคารสำนักงานขนาด 1 ล้านตารางฟุต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่ Quarry Bay ตามรายงานของ Mingtiandi รายงานการอ้างถึง Hong Kong Economic Times.

อ่านเพิ่มเติม