SEEDS Capital triển khai kêu gọi hợp tác để thúc đẩy đầu tư vào các giải pháp đô thị và sự bền vững lâu dài

Singapore ngày 8 tháng 12 năm 2020 - SEEDS Capital, chi nhánh đầu tư của Enterprise Singapore, đang khởi động chương trình kêu gọi hợp tác (CFP) cho các đối tác khu vực tư nhân mới để cùng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Singapore trong khuôn khổ khởi nghiệp…