BCI New Zealand & COVID-19

Thông điệp gửi tới Khách hàng của chúng tôi từ Người sáng lập và Chủ tịch BCI, Matthias Krups Khách hàng thân mến của BCI New Zealand, Khi tình hình COVID-19 tiếp tục phát triển, tôi muốn đưa ra…