Ngày 10 tháng 11 năm 2017: Phiên trao đổi BCI City Series-Semarang, Indonesia