Mẹo Bán hàng BCI #3: 4 Cách để Tích cực Lắng nghe

Bạn có biết ít hơn 2% số người đã được học chính thức về cách lắng nghe.

Tuy nhiên, tích cực lắng nghe là rất quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ kinh doanh có lợi hơn! Tiếp theo từ mẹo của chúng tôi trên giao tiếp tuyệt vời, chúng tôi thực sự tin tưởng những điều sau:

Giao tiếp xuất sắc = Lắng nghe xuất sắc

Lắng nghe tích cực phát triển sự hiểu biết lẫn nhau giữa mọi người. Tuy nhiên, chúng ta thường cảm thấy tội lỗi khi không tích cực lắng nghe trong các cuộc điện thoại và cuộc họp. Ví dụ, bạn đã bao giờ hỏi một câu hỏi và trong khi khách hàng của bạn đang trả lời, bạn đang nghĩ đến câu hỏi tiếp theo mà bạn muốn hỏi? Khi bạn làm điều này, bạn có nguy cơ không nhận được thông báo đầy đủ. Những lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn trở thành một người lắng nghe tích cực.

1. Chăm chú lắng nghe và tiếp thu những gì bạn nghe được trong quá trình khám phá.
Sau đó, tập trung vào vấn đề bạn có thể giải quyết cho khách hàng tiềm năng.

2. Đừng đặt câu hỏi vì lợi ích của yêu cầu.
Khám phá là tìm hiểu về khách hàng và hiểu rõ về hoàn cảnh của họ.

3. Tiếp cận khách hàng của bạn với cảm giác tò mò.
Chủ động lắng nghe các vấn đề của họ. Tìm cách hiểu họ trước và chỉ sau đó chỉ cho họ những giải pháp khả thi mà bạn có thể cung cấp để giúp họ giải quyết vấn đề. Điều này sẽ làm tăng cơ hội chốt sale của bạn.

4. Đừng ngại ghi chép trong cuộc họp.
Ghi chú là một cách tuyệt vời để tóm tắt các cuộc thảo luận của bạn và đảm bảo rằng bạn đang ở cùng một trang với khách hàng của mình.

Nếu bạn quan tâm đến việc cải thiện kỹ năng lắng nghe tích cực của mình, hãy hỏi về Bán đặc điểm kỹ thuật hiệu quả hội thảo bởi Học viện BCI. Đặc biệt đối với bán hàng xây dựng, những người tham gia được dạy các kiến thức cơ bản để bán hàng hiệu quả đến các nhà cung cấp thiết kế.

Bấm vào đây để tải xuống bài báo dưới dạng PDF.