Giải thưởng FuturArc 2017

GIẢI THƯỞNG FUTURARC 2017 1

Cuộc thi FuturArc Prize hiện đã mở cho năm 2017.

FuturArc Prize tìm kiếm những ý tưởng thiết kế đổi mới, có tư duy tương lai cho Châu Á và cung cấp nền tảng cho các chuyên gia và sinh viên đam mê môi trường. Thông qua sức mạnh của trí tưởng tượng, họ mong muốn nắm bắt được những tầm nhìn về một tương lai bền vững.

Tóm tắt về cuộc thi năm 2017 là Hình dung một kiến trúc vì lợi ích chung. Để tìm hiểu thêm hoặc tham gia cuộc thi, vui lòng truy cập www.futurarcprize.com hoặc email Prize@futurarc.com.

Quan trọng: Chỉ các địa điểm và dự án nằm trong Châu Á hoặc Úc mới được chấp nhận nộp hồ sơ

Ngày kết thúc đăng ký và nộp hồ sơ là ngày 30 tháng 11 năm 2016

GIẢI THƯỞNG FUTURARC 2017 2