Vật liệu và công nghệ xây dựng bền vững: Sự tiến hóa xanh

Sự kiện quy mô lớn được tổ chức đúng thời gian này sẽ cung cấp một nền tảng tổng hợp để thảo luận và giới thiệu các thực tiễn tốt nhất về các chứng chỉ xây dựng bền vững và các chính sách xây dựng đã được áp dụng ở Châu Á, cũng như các vật liệu bền vững, thiết thực nhất và các giải pháp công nghệ hiệu quả kinh tế để tăng lợi nhuận của bạn , giảm thời gian và chi phí xây dựng trong khi giảm thiểu tác động tổng thể đến môi trường xây dựng. Diễn đàn sẽ trình bày chuyên môn quốc tế và địa phương trong lĩnh vực môi trường xây dựng và các tòa nhà bền vững, đồng thời thảo luận về lợi ích của các công nghệ và vật liệu xây dựng thay thế.

Thực hiện theo chương trình của riêng bạn với lựa chọn các luồng sau trong hai ngày:

  1. Luồng một: Vật liệu xây dựng thông minh và bền vững
  2. Luồng hai: Công nghệ tiên tiến và tiết kiệm năng lượng
  3. Luồng ba: Chế tạo sẵn và thiết kế xanh

Chủ đề chính:

  • Khuyến khích cách tiếp cận toàn diện hướng tới Thiết kế bền vững để phát triển cộng đồng mạnh mẽ, lành mạnh và hòa nhập
  • Tích hợp các công nghệ dán kính và cách nhiệt để đạt được hiệu quả năng lượng cao hơn cho các mặt tiền của tòa nhà
  • Tận dụng tiền chế để tăng cường tính bền vững của thiết kế tòa nhà
  • Tính bền vững - Kích thước bao trùm trong môi trường xây dựng: Công trình xanh hướng tới thị trấn xanh
  • Hội thảo thảo luận về việc sửa đổi tầm quan trọng của các quy định và chính sách đối với việc thực thi các quy định về xây dựng bền vững: Điều gì hiệu quả và điều gì không?

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web sự kiện.