• Rumah
 • >
 • 5 Peringkat Projek Perlombongan, Minyak & Gas Utama di Australia

5 Peringkat Projek Perlombongan, Minyak & Gas Utama di Australia

LeadManager menawarkan butiran komprehensif merentas lima peringkat utama projek: Konsep, Reka Bentuk & Dokumentasi, Pra-Pembinaan, Pembinaan dan Operasi. Di bawah ialah gambaran keseluruhan tentang perkara yang melibatkan setiap peringkat berhubung dengan projek perlombongan, minyak dan gas Australia.

Konsep
 • Perlombongan, Penerokaan Minyak & Gas
 • Kajian Skop Perlombongan, Minyak & Gas

Langkah pertama dalam mewujudkan projek perlombongan adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat sebarang sumber yang patut diekstrak di lokasi yang dipilih. Lesen pencarian dan penerokaan mesti diperoleh untuk memulakan penerokaan, biasanya melalui satu siri kempen penggerudian. Kelulusan lesen ini menyaksikan pengenalan kontraktor penggerudian dan ahli metalurgi yang, melalui kajian skop, menentukan saiz dan kualiti potensi sumber yang ditemui.

Cadangan pembangunan juga mesti dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Alam Sekitar (EPA) yang akan mempertimbangkan sama ada Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) formal diperlukan. Penilaian akan memberi tumpuan kepada kesan pembangunan dan operasi projek dan akhirnya akan menentukan sama ada cadangan itu dibenarkan untuk diteruskan dan, jika ya, dalam keadaan apa.

Pembekal produk akan terlibat pada peringkat ini untuk membekalkan tapak penerokaan dengan peralatan penggerudian, peralatan keselamatan, dan penginapan yang diperlukan untuk pekerja penerokaan di darat.

Reka Bentuk & Dokumentasi
 • Kajian Pra-Kebolehlaksanaan Perlombongan/Minyak & Gas
 • Kajian Kebolehlaksanaan Definitif Perlombongan/Minyak & Gas
 • Rancangan Dalam Proses
 • Permohonan Pembangunan/Permohonan Persetujuan Sumber
 • Kelulusan Pembangunan/Kelulusan Persetujuan Sumber
 • Dokumentasi Sedang Dijalankan
 • Permohonan Sijil Pembinaan/Permohonan Kebenaran Bangunan
 • Kelulusan Sijil Pembinaan/Kelulusan Kebenaran Bangunan

Dua langkah utama yang memproyeksikan kemajuan semasa peringkat Reka Bentuk & Dokumentasi ialah Kajian Pra-Kemungkinan dan juga Kajian Kebolehlaksanaan Definitif. Kajian ini, yang biasanya mengikuti tetapi juga boleh berlaku bersama penerokaan, mempertimbangkan kes komersial untuk menubuhkan lombong. Mereka mengambil kira jenis, kuantiti dan kebolehpulihan semula komoditi di kawasan yang ditanda (melalui anggaran sumber mineral) dan unjuran kos untuk mengekstrak komoditi ini.

Kajian pra-kebolehlaksanaan digunakan terutamanya untuk mentakrifkan rizab bijih dengan lebih baik dan untuk mengesyorkan jika penilaian yang lebih komprehensif diperlukan. Kajian kemungkinan muktamad, atau kajian kemungkinan 'boleh bank', memperincikan daya maju ekonomi dan praktikal bagi projek perlombongan yang dicadangkan. Ia menangani perancangan pembinaan dan kawalan kos serta menyokong dokumentasi yang diberikan kepada pelabur-semasa dan bakal-untuk mencuba dan mendapatkan pembiayaan mereka.

Syarikat yang menjalankan kajian kemungkinan projek selalunya bertujuan untuk mendapatkan kontrak Kejuruteraan, Perolehan dan Pembinaan (EPC), atau Kejuruteraan, Perolehan dan Pengurusan Pembinaan (EPCM) untuk projek tersebut. Jika ini berlaku, projek itu mungkin melangkau proses tender utama, komponen utama peringkat pra-pembinaan, dan terus ke pembinaan dan pemberian kontrak. Ini adalah mungkin kerana harga untuk pelbagai elemen projek mungkin telah diperoleh semasa kajian kebolehlaksanaan muktamad.

Pra-Pembinaan
 • Ungkapan Minat
 • Tender Dipanggil
 • Tender Dipanggil (Petender Disenaraikan)
 • Tender Ditutup
 • Tender Ditutup (Petender Disenaraikan)
 • Dianugerahkan Kontrak/Pembina Dilantik

Peringkat ini merupakan peringkat paling kompetitif dari segi perniagaan yang cuba menyenaraikan produk/perkhidmatan mereka untuk digunakan pada projek. Walaupun syarikat yang menjalankan kajian kebolehlaksanaan mungkin EPC atau kontraktor utama pilihan, pelabur dan pemaju boleh terus mempertimbangkan produk dan cadangan lain. Ketersediaan produk dan masa memimpin selalunya sama pentingnya dengan kos bahan.

Pembinaan
 • Kontraktor Utama Di Tapak
 • Kerja-kerja Tapak Dimulakan
 • Pembinaan Dimulakan
 • Tender Subkontraktor Dipanggil*
 • Tender Subkontraktor Ditutup*
 • Subkontraktor Petender Disenaraikan*
 • Subkontraktor Dilantik*

*Tidak tersedia untuk projek ANZ atau USA

Secara ringkasnya, peringkat pembinaan meliputi perbuatan membina tapak lombong. Kemudahan penghancuran dan pemprosesan, kemudahan pemunggahan, penyimpanan tailing, jalan masuk ke dan dari tapak, malah kem penginapan hanyalah sebahagian daripada komponen lombong yang perlu dibina. Dalam peringkat pembinaan, pelbagai pakej kerja diberikan kepada subkontraktor oleh kontraktor utama yang menang.

Operasi
 • Pengeluaran (Penyelenggaraan & Penutupan)
 • Penyahtauliahan

Peringkat operasi menerangkan perjalanan dan penyelenggaraan sebenar tapak dan kemudahan lombong yang ditauliahkan. Sama ada menaik taraf jalan masuk, penggantian peralatan perlombongan atau membaik pulih kem penginapan, LeadManager memberikan kejelasan tentang keadaan lombong sedia ada dan perkara yang diperlukan untuk memastikan projek berjalan lancar.

 

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara LeadManager boleh membantu perniagaan anda, kenalan kami dan salah seorang pakar kami akan berhubung.

Related Posts