Falsafah

Falsafah BCI

Visi

Kami membayangkan pasaran pembinaan global yang cekap, mampan dan inklusif.


Misi

Untuk menjadi perkhidmatan data pembinaan yang didayakan perisian berbilang platform global terkemuka.

Dengan menggabungkan kepakaran penyelidikan kami, pengetahuan industri dan kepintaran buatan.

Untuk menyampaikan penyelesaian produk dan perisian data yang transformatif dan kritikal industri.

Nilai

B
untuk

Boldness

Kami berani pergi ke tempat yang paling mencabar. Semangat keusahawanan kami bermakna kami tidak gentar untuk mencabar status quo untuk merintis perniagaan baharu dalam pasaran yang tiada tandingan sebelum ini atau mempunyai keberanian untuk menggali lebih dalam dan berterusan mencari peluang baharu.

C

untuk

Commitment

Kami komited terhadap misi kami kerana ianya berkait dengan anggota kami, pasukan kami dan komuniti tempat kami beroperasi. Komitmen kami meliputi kualiti maklumat yang kami sediakan, hingga tahap perkhidmatan yang diberikan, bertanggungjawab kepada anggota pasukan kami dan kesejahteraan sosial dan ekologi persekitaran kami.

I

untuk

Integrity

Kami mengendalikan diri dengan penuh integriti dalam semua yang kami lakukan dan mematuhi standard etika tertinggi dalam setiap interaksi. Ini bermaksud kami lebih sanggup melepaskan peluang; kehilangan atau berpisah dengan anggota kakitangan daripada menjejaskan integriti kami.