ปรัชญา

ภาพ

วิสัยทัศน์

เรามองเห็นถึงตลาดการก่อสร้างระดับโลก ที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และความครอบคลุมที่สมบูรณ์


พันธกิจ

เพื่อเป็นบริการข้อมูลการก่อสร้างชั้นนำระดับโลกที่เปิดใช้งานซอฟต์แวร์หลายแพลตฟอร์ม

ด้วยการผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ความรู้ในอุตสาหกรรม และ AI

เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ข้อมูลและโซลูชันซอฟต์แวร์ ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

ค่านิยม

B
for

Boldness

เรากล้าไปในที่ที่ท้าทายที่สุด จิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการในตัวเรา ทำให้เราไม่กลัวที่จะท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่ เพื่อบุกเบิกธุรกิจใหม่ในตลาดที่ไม่มีใครเทียบได้มาก่อน หรือเพื่อให้มีความกล้าที่จะลงลึกและยืนหยัดในการหาโอกาสใหม่ ๆ

C

for

Commitment

เรามุ่งมั่นในภารกิจของเราที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ทีมงาน และชุมชนที่ของเรา ความมุ่งมั่นของเราครอบคลุมตั้งแต่คุณภาพของข้อมูลที่เราให้ ระดับของการบริการ ไปจนถึงความรับผิดชอบต่อสมาชิกในทีม และต่อสวัสดิการทางสังคมและระบบนิเวศ ของสภาพแวดล้อมของเรา

I

for

Integrity

เราปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุกสิ่งที่เราทำ และยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงสุดในทุกด้าน นั่นหมายความว่าบางครั้งเราจำเป็นต้องสละโอกาส หรือสูญเสียคำสั่งซื้อ ด้วยการประนีประนอมจากความซื่อสัตย์ของเรา