ก้าวสู่ความสำเร็จในการขายด้วยข้อมูล ก่อนก่อสร้าง และโซลูชั่นซอฟต์แวร์

โครงการฟรี

ค้นหา โครงการ

โยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

ค้นหาโครงการโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง สาธารณูปโภค พลังงาน

เชิงพาณิชย์

ค้นหาโครงการเชิงพาณิชย์

โรงแรม สำนักงาน กีฬาและสันทนาการ ห้างสรรพสินค้า หอประชุมและวัฒนธรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

ค้นหาโครงการอุตสาหกรรม

คลังสินค้า โรงงานการผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร

ที่พักอาศัย

ค้นหาโครงการที่พักอาศัย

อพาร์ทเม้นท์, บ้านพักคนชรา, หมู่บ้านจัดสรร, การวางผังเมือง

Mining, Oil & Gas

ค้นหาโครงการทรัพยากรและพลังงาน

เหมืองแร่ น้ำมันและก๊าซ

บริการ

ค้นหาโครงการหน่วยบริการ

สถานศึกษา โรงพยาบาล กฎหมาย และการทหาร

มุ่งที่การขาย ไม่ใช่วิ่งหา

หาโอกาส เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย และติดตามงานขายให้มีประสิทธิภาพแบบ End-to-End

เพิ่มการเข้าถึงแบรนด์ และสร้างเครือข่ายของคุณ

เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ทั้งแบบออนไลน์และตัวต่อตัว

ข้อมูล

1,881,653

จำนวนโครงการ รายงานทั้งการก่อสร้างอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน

1,618,715

จำนวนรายชื่อ ทั้งผู้ติดต่อมืออาชีพในเครือข่ายตลาดการก่อสร้างของเรา

$9,894,748,025,569
$13,285,477,495,535
$13,342,885,890,833
$13,889,672,472,704
มูลค่ารวมของโครงการที่รายงานเป็น USD
มูลค่ารวมของงานโครงการก่อสร้างที่เรารายงาน

มูลค่ารวมของโครงการที่รายงานเป็น USD

มูลค่ารวมของโครงการที่รายงานเป็น NZD

ลูกค้าของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญกว่า 38,000+ แห่งทั่วโลก

ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ

Blog