Tăng cơ hội bán hàng thành công với các giải pháp phần mềm & nguồn dữ liệu giai đoạn tiền xây dựng

Dự án miễn phí

Tìm Dự án ngay

Công trình hạ tầng

Tìm kiếm các dự án hạ tầng

Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Tiện ích, Năng lượng

Thương mại

Tìm kiếm các dự án thương mại

Khách sạn, Văn phòng, Thể thao & Giải trí, Bán lẻ, Cộng đồng & Văn hóa

Công nghiệp

Tìm kiếm các dự án công nghiệp

Kho bãi, Sản xuất, Nông nghiệp

Dân cư

Tìm kiếm các dự án dân cư

Chung cư, Làng nghỉ dưỡng, Khu dân cư, Khu đô thị

Mining, Oil & Gas

Tìm kiếm các dự án khai khoáng

Khai thác, Dầu khí

Dịch vụ

Tìm kiếm các dự án dịch vụ

Giáo dục, Y tế, Luật pháp & Quân đội

Tập trung bán hàng, không phải tìm kiếm

Tìm cơ hội bán hàng, kết nối khách hàng và theo dõi quá trình bán hàng từ đầu đến cuối

Nâng cao nhận thức thương hiệu và xây dựng mạng lưới kết nối

Kết nối với các chuyên gia thiết kế trực tuyến và trực tiếp

Dữ liệu

1,881,653

Các dự án hạ tầng và dân dụng được báo cáo

1,618,715

Mạng lưới liên hệ chuyên biệt về thị trường xây dựng

$9,894,748,025,569
$13,285,477,495,535
$13,342,885,890,833
$13,889,672,472,704
Tổng giá trị các dự án được báo cáo bằng USD
Tổng giá trị các dự án được báo cáo bằng đô la Singapore

Tổng giá trị các dự án được báo cáo bằng USD

Tổng giá trị của các dự án được báo cáo trong NZD

Khách hàng

Được tin cậy bởi hơn 38.000 chuyên gia trên toàn cầu

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Blog