Explore the past to navigate the future

Khám phá mạng lưới kết nối các bên liên quan, hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược chủ động và nỗ lực bán hàng trực tiếp hướng tới các cơ hội có xác suất cao với nguồn dữ liệu xây dựng lịch sử được cung cấp bởi AI.

YÊU CẦU BẢN DEMO

Lên lịch ngay

Understand today’s market

Get a top-level summary of construction activity by sector, stage & location.

Nắm bắt tổng thể khối lượng, giá trị giai đoạn của các dự án trong từng khu vực nhất định để đánh giá các cơ hội.

Nhận định cơ hội tương lai

Use historical project milestones to gain insights into both current construction sector activity as well as new application numbers which may help identify future trends.

Đăng ký

Identify key market players

Hiểu mức độ cạnh tranh của một
khu vực là như thế nào. Đánh giá khả
năng trúng thầu của một công ty

Gauge main contractors’ probability of success.

Map stakeholder networks

Who works with whom, how often, when and in what context? Figure out who is likely to win that next contract.

Examine the probability of a certain outcome based on project sector and stakeholders already confirmed.

Đăng ký
Lập bản đồ mạng lưới các bên liên quan BMỘTNSNSNStôiNSeNSNSNSEnNStôineeNSNS ConNSulNSMộtnNSNSNSuNSNSonNSNSMộtNSNSoNSNSNSMộttôin ConNSNSMộtNSNSoNSNSNSeveloPeNSNS

Dự đoán các diễn biến hoạt động đang phát triển

Map early stage, approved and completed projects by location in any given area for a specific market sector.

Identify development clusters to assess future demand for products and services, or alternatively find areas with little to no planned development for a given project type.

Đánh giá các loại hình và công ty

Compare sectors by the number of active projects, market value over time, key players and more.

Measure up companies by scope & scale of projects won within any given sector.

Đăng ký

Bạn có muốn thử trải nghiệm cùng chúng tôi?

Book a demo with our expert team. We’ll show you how Analytix can supercharge your sales strategy.

Yêu cầu bản Demo