Explore the past to navigate the future with Analytix

Khám phá mạng lưới kết nối các bên liên quan, hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược chủ động và nỗ lực bán hàng trực tiếp hướng tới các cơ hội có xác suất cao với nguồn dữ liệu xây dựng lịch sử được cung cấp bởi AI.

Yêu cầu bản Demo

Thông tin chi tiết về thị trường

YÊU CẦU BẢN DEMO

Lên lịch ngay

Hiểu thị trường ngày nay

Get a top-level summary of construction activity by sector, stage & location.

Nắm bắt tổng thể khối lượng, giá trị giai đoạn của các dự án trong từng khu vực nhất định để đánh giá các cơ hội.

Nhận định cơ hội tương lai

Sử dụng các mốc lịch sử của dự án để hiểu rõ hơn về cả hoạt động hiện tại của lĩnh vực xây dựng cũng như các số đơn đăng ký mới có thể giúp xác định các xu hướng trong tương lai.

Đăng ký

Xác định những người chơi chính trên thị trường

Hiểu mức độ cạnh tranh của một
khu vực là như thế nào. Đánh giá khả
năng trúng thầu của một công ty

Đo xác suất thành công của các nhà thầu chính.

Lập bản đồ mạng lưới các bên liên quan

Ai làm việc với ai, tần suất ra sao, khi nào và trong bối cảnh nào? Tìm ra ai có khả năng giành được hợp đồng tiếp theo đó.

Kiểm tra xác suất của một kết quả nhất định dựa trên lĩnh vực dự án và các bên liên quan đã được xác nhận.

Đăng ký
Lập bản đồ mạng lưới các bên liên quan BMỘTNSNSNStôiNSeNSNSNSEnNStôineeNSNS ConNSulNSMộtnNSNSNSuNSNSonNSNSMộtNSNSoNSNSNSMộttôin ConNSNSMộtNSNSoNSNSNSeveloPeNSNS

Dự đoán các diễn biến hoạt động đang phát triển

Lập bản đồ giai đoạn đầu, các dự án đã được phê duyệt và đã hoàn thành theo vị trí trong bất kỳ khu vực nhất định nào cho một lĩnh vực thị trường cụ thể.

Xác định các cụm phát triển để đánh giá nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ trong tương lai, hoặc tìm các khu vực có ít hoặc không có kế hoạch phát triển cho một loại dự án nhất định.

Đánh giá các loại hình và công ty

So sánh các lĩnh vực theo số lượng dự án đang hoạt động, giá trị thị trường theo thời gian, những người chơi chính và hơn thế nữa.

Measure up companies by scope & scale of projects won within any given sector.

Đăng ký

Bạn có muốn thử trải nghiệm cùng chúng tôi?

Đặt một bản demo với nhóm chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách Analytix có thể thúc đẩy chiến lược bán hàng của bạn.

Yêu cầu bản Demo