Nghiên cứu tùy chỉnh

Nhận câu trả lời bạn đang tìm kiếm

Có được thông tin chi tiết độc quyền thúc đẩy các chiến lược kinh doanh và hành động có thể triển khai ngay.

Hỏi ngay

Từ việc tạo ra nguồn dữ liệu dự án và khu vực đến một loạt các nghiên cứu thị trường, đội ngũ các nhà phân tích của chúng tôi là những chuyên gia trong việc cung cấp các giải pháp nghiên cứu phù hợp cho ngành xây dựng.

Tăng thêm lợi thế cạnh tranh của bạn

  • Các nghiên cứu về nhận biết sản phẩm và thương hiệu, sở thích và tỷ lệ sử dụng
  • Phân tích thị trường bao gồm quy mô thị trường và thị phần
  • Dự báo và xu hướng thị trường
  • Các cuộc phỏng vấn chuyên sâu và các nhóm tập trung cùng với các bên liên quan chính trong ngành xây dựng

Dữ liệu bạn có thể tin tưởng

When it comes to experience, we’ve got it in spades. Our researchers publish over 40,000 projects each month. This provides a colossal pool of data for our analysts to utilise, and can be segmented to precisely meet your research requirements.

Chúng tôi thường xuyên đưa ra một loạt các phân tích, dự báo về thị trường, và các diễn giải về dữ liệu, thể hiện năng lực và trình độ chuyên môn của chúng tôi trong việc nghiên cứu và báo cáo chi tiết về thị trường xây dựng.