Nghiên cứu tùy chỉnh

Nhận câu trả lời bạn đang tìm kiếm

Có được thông tin chi tiết độc quyền thúc đẩy các chiến lược kinh doanh và hành động có thể triển khai ngay.

Hỏi ngay

Từ việc tạo ra nguồn dữ liệu dự án và khu vực đến một loạt các nghiên cứu thị trường, đội ngũ các nhà phân tích của chúng tôi là những chuyên gia trong việc cung cấp các giải pháp nghiên cứu phù hợp cho ngành xây dựng.

Tăng thêm lợi thế cạnh tranh của bạn

  • Các nghiên cứu về nhận biết sản phẩm và thương hiệu, sở thích và tỷ lệ sử dụng
  • Phân tích thị trường bao gồm quy mô thị trường và thị phần
  • Dự báo và xu hướng thị trường
  • Các cuộc phỏng vấn chuyên sâu và các nhóm tập trung cùng với các bên liên quan chính trong ngành xây dựng

Dữ liệu bạn có thể tin tưởng

Khi nói đến kinh nghiệm, chúng tôi đã có nó nhiều lần. Các nhà nghiên cứu của chúng tôi xuất bản hơn 40.000 dự án mỗi tháng. Điều này cung cấp một kho dữ liệu khổng lồ cho các nhà phân tích của chúng tôi sử dụng và có thể được phân đoạn để đáp ứng chính xác các yêu cầu nghiên cứu của bạn.

Chúng tôi thường xuyên đưa ra một loạt các phân tích, dự báo về thị trường, và các diễn giải về dữ liệu, thể hiện năng lực và trình độ chuyên môn của chúng tôi trong việc nghiên cứu và báo cáo chi tiết về thị trường xây dựng.