Hình ảnh

Tập trung bán hàng,
không phải tìm kiếm

Tìm cơ hội mới, kết nối
khách hàng và theo dõi
quá trình bán hàng từ đầu
đến cuối với kênh thông tin
dự án xây dựng trực tuyến.

Yêu cầu bản Demo
Phần mềm dữ liệu xây dựng LeadManager

Tìm Dự án ngay

Công trình hạ tầng

Tìm kiếm các dự án hạ tầng

Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Tiện ích, Năng lượng

Thương mại

Tìm kiếm các dự án thương mại

Khách sạn, Văn phòng, Thể thao & Giải trí, Bán lẻ, Cộng đồng & Văn hóa

Công nghiệp

Tìm kiếm các dự án công nghiệp

Kho bãi, Sản xuất, Nông nghiệp

Dân cư

Tìm kiếm các dự án dân cư

Chung cư, Làng nghỉ dưỡng, Khu dân cư, Khu đô thị

Khai thác, Dầu khí

Tìm kiếm các dự án khai khoáng

Thăm dò, Tính khả thi, Kỹ thuật, Cơ sở hạ tầng, Trại, NPI & Xử lý

Dịch vụ

Tìm kiếm các dự án dịch vụ

Giáo dục, Y tế, Luật pháp & Quân đội

Project Leads

Xác định các cơ hội dự án liên quan và liên hệ những người có quyền quyết định trong dự án để đảm bảo cho sản phẩm của bạn được lựa chọn vào thiết kế, các dịch vụ của bạn được liệt kê, công ty bạn được có mặt trong danh sách ứng viên hoặc đảm bảo cho đơn hàng của bạn được an toàn.

Từ giai đoạn lập kế hoạch sơ bộ cho đến xây dựng, bạn hãy khám phá hàng nghìn dự án và hãy lựa chọn dự án phù hợp với bạn theo địa điểm và loại hình.

Đăng ký

Tiếp cận đúng người, đúng thời điểm

Xác định đúng người để liên hệ vào đúng thời điểm. Tiếp cận các kiến trúc sư, nhà thiết kế, kỹ sư, nhà phát triển, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, v.v.

Kết nối với những người có quyền quyết định tại thời điểm tạo được sự ảnh hưởng đến hành trình đưa sản phẩm vào dự án.

NHẬN Miễn phí Các dự án mẫu

Nhận dự án

Chức năng CRM

Tìm khách hàng tiềm năng và quản lý Theo dõi khách hàng trong cùng một hệ thống trung tâm.

Có thể tùy chỉnh tương ứng với các bước chuyên biệt trong quy trình bán hàng của bạn, cùng các chức năng hỗ trợ báo cáo và dự báo bán hàng.

Tích hợp CRM

Tích hợp liền mạch Hệ thống CRM
hiện tại của bạn với LeadManager.
Có thể tùy chỉnh tương thích với hầu
hết các CRM nội bộ theo tiêu chuẩn
ngành.

Loại bỏ những khoảng trống dữ liệu
để đảm bảo bạn nhìn thấy tất cả các
cơ hội hiện hữu, thay vì chỉ một số ít
được chọn.

Đăng ký

Ứng dụng di động

Truy cập dữ liệu xây dựng bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu bạn cần. Xem hệ thống thông tin dự án hàng đầu ngành ngay trên đường đi, tại triển lãm hoặc trước cuộc họp - chứ không chỉ tại văn phòng.

Ngoài ra, có thể tìm kiếm trực tuyến địa điểm dự án, các công ty và thông tin liên hệ gần đó dựa trên vị trí hiện tại, đồng thời thêm và đồng bộ hóa các ghi chú.

Tải xuống cho Apple
Tải xuống cho Android

Bạn có muốn trải nghiệm bản dùng thử không?

Hãy yêu cầu một bản demo với nhóm chuyên viên của chúng tôi. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn công ty khai thác sức mạnh của LeadManager để thúc đẩy tăng trưởng và doanh thu. Bạn sẽ là người tiếp theo chứ?

Yêu cầu bản Demo