Hình ảnh

Tập trung bán hàng,
không phải tìm kiếm

Tìm cơ hội mới, kết nối
khách hàng và theo dõi
quá trình bán hàng từ đầu
đến cuối với kênh thông tin
dự án xây dựng trực tuyến.

Yêu cầu bản Demo
Phần mềm dữ liệu xây dựng LeadManager

Tìm Dự án ngay

Công trình hạ tầng

Tìm kiếm các dự án hạ tầng

Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Tiện ích, Năng lượng

Thương mại

Tìm kiếm các dự án thương mại

Khách sạn, Văn phòng, Thể thao & Giải trí, Bán lẻ, Cộng đồng & Văn hóa

Công nghiệp

Tìm kiếm các dự án công nghiệp

Kho bãi, Sản xuất, Nông nghiệp

Dân cư

Tìm kiếm các dự án dân cư

Chung cư, Làng nghỉ dưỡng, Khu dân cư, Khu đô thị

Khai thác, Dầu khí

Tìm kiếm các dự án khai khoáng

Thăm dò, Tính khả thi, Kỹ thuật, Cơ sở hạ tầng, Trại, NPI & Xử lý

Dịch vụ

Tìm kiếm các dự án dịch vụ

Giáo dục, Y tế, Luật pháp & Quân đội

Project Leads

Xác định các cơ hội dự án liên quan và liên hệ những người có quyền quyết định trong dự án để đảm bảo cho sản phẩm của bạn được lựa chọn vào thiết kế, các dịch vụ của bạn được liệt kê, công ty bạn được có mặt trong danh sách ứng viên hoặc đảm bảo cho đơn hàng của bạn được an toàn.

Từ giai đoạn lập kế hoạch sơ bộ cho đến xây dựng, bạn hãy khám phá hàng nghìn dự án và hãy lựa chọn dự án phù hợp với bạn theo địa điểm và loại hình.

Đăng ký

Tiếp cận đúng người, đúng thời điểm

Xác định đúng người để liên hệ vào đúng thời điểm. Tiếp cận các kiến trúc sư, nhà thiết kế, kỹ sư, nhà phát triển, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, v.v.

Kết nối với những người có quyền quyết định tại thời điểm tạo được sự ảnh hưởng đến hành trình đưa sản phẩm vào dự án.

Hỗ trợ của chuyên gia

Được đào tạo và hỗ trợ không giới hạn từ đội ngũ Quản lý Tài khoản chuyên nghiệp của chúng tôi.

Từ thiết lập tài khoản ban đầu cho đến chiến lược và tư vấn liên tục, bạn sẽ được hợp tác với Người quản lý tài khoản tận tâm, người hiểu rõ các mục tiêu kinh doanh của bạn. Nhận trợ giúp và hướng dẫn bất cứ khi nào bạn cần.

NHẬN Miễn phí Các dự án mẫu

Nhận dự án

Chức năng CRM

Tìm khách hàng tiềm năng và quản lý Theo dõi khách hàng trong cùng một hệ thống trung tâm.

Có thể tùy chỉnh tương ứng với các bước chuyên biệt trong quy trình bán hàng của bạn, cùng các chức năng hỗ trợ báo cáo và dự báo bán hàng.

Tích hợp CRM

Tích hợp liền mạch Hệ thống CRM
hiện tại của bạn với LeadManager.
Có thể tùy chỉnh tương thích với hầu
hết các CRM nội bộ theo tiêu chuẩn
ngành.

Loại bỏ những khoảng trống dữ liệu
để đảm bảo bạn nhìn thấy tất cả các
cơ hội hiện hữu, thay vì chỉ một số ít
được chọn.

Đăng ký

Ứng dụng di động

Truy cập dữ liệu xây dựng bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu bạn cần. Xem hệ thống thông tin dự án hàng đầu ngành ngay trên đường đi, tại triển lãm hoặc trước cuộc họp - chứ không chỉ tại văn phòng.

Ngoài ra, có thể tìm kiếm trực tuyến địa điểm dự án, các công ty và thông tin liên hệ gần đó dựa trên vị trí hiện tại, đồng thời thêm và đồng bộ hóa các ghi chú.

Tải xuống cho Apple
Tải xuống cho Android
Logo Nhóm Sản phẩm Xây dựng Tremco

Chúng tôi đã làm việc với BCI từ năm 2013 và nó đã thay đổi cách chúng tôi kinh doanh. LeadManager cung cấp cho chúng tôi thông tin tiếp thị-xây dựng mạnh mẽ. Nó cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp của chúng tôi, cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Cơ sở dữ liệu rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mạng ngày nay và LeadManager giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nghiên cứu thị trường. Nó giúp nhóm của chúng tôi năng động hơn và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

Sunny Pong
Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Cấp cao
Tremco CPG Hong Kong Limited

Logo Nhóm Sản phẩm Xây dựng Tremco

Chúng tôi đã làm việc với BCI từ năm 2013 và nó đã thay đổi cách chúng tôi kinh doanh. LeadManager cung cấp cho chúng tôi thông tin tiếp thị-xây dựng mạnh mẽ. Nó cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp của chúng tôi, cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Cơ sở dữ liệu rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mạng ngày nay và LeadManager giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nghiên cứu thị trường. Nó giúp nhóm của chúng tôi năng động hơn và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

Sunny Pong
Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Cấp cao
Tremco CPG Hong Kong Limited

Chúng tôi đã làm việc với BCI từ năm 2013 và nó đã thay đổi cách chúng tôi kinh doanh. LeadManager cung cấp cho chúng tôi thông tin tiếp thị-xây dựng mạnh mẽ. Nó cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp của chúng tôi, cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Cơ sở dữ liệu rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mạng ngày nay và LeadManager giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nghiên cứu thị trường. Nó giúp nhóm của chúng tôi năng động hơn và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

Sunny Pong
Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Cấp cao
Tremco CPG Hong Kong Limited

Đây là Trang trình bày 3 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
Đây là Trang trình bày 4 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
Đây là Trang trình bày 5 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
Đây là Trang trình bày 6 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
  Logo Nhóm Sản phẩm Xây dựng Tremco

  Chúng tôi đã làm việc với BCI từ năm 2013 và nó đã thay đổi cách chúng tôi kinh doanh. LeadManager cung cấp cho chúng tôi thông tin tiếp thị-xây dựng mạnh mẽ. Nó cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp của chúng tôi, cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Cơ sở dữ liệu rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mạng ngày nay và LeadManager giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nghiên cứu thị trường. Nó giúp nhóm của chúng tôi năng động hơn và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

  Sunny Pong
  Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Cấp cao
  Tremco CPG Hong Kong Limited

  HK Slider 2
  HK Slider 3
  Đây là Trang trình bày 4 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
  Đây là Trang trình bày 5 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
  Đây là Trang trình bày 6 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
   Logo Nhóm Sản phẩm Xây dựng Tremco

   Chúng tôi đã làm việc với BCI từ năm 2013 và nó đã thay đổi cách chúng tôi kinh doanh. LeadManager cung cấp cho chúng tôi thông tin tiếp thị-xây dựng mạnh mẽ. Nó cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp của chúng tôi, cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Cơ sở dữ liệu rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mạng ngày nay và LeadManager giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nghiên cứu thị trường. Nó giúp nhóm của chúng tôi năng động hơn và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

   Sunny Pong
   Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Cấp cao
   Tremco CPG Hong Kong Limited

   HK Slider 2
   HK Slider 3
   Đây là Trang trình bày 4 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
   Đây là Trang trình bày 5 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
   Đây là Trang trình bày 6 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
    Logo Nhóm Sản phẩm Xây dựng Tremco

    Chúng tôi đã làm việc với BCI từ năm 2013 và nó đã thay đổi cách chúng tôi kinh doanh. LeadManager cung cấp cho chúng tôi thông tin tiếp thị-xây dựng mạnh mẽ. Nó cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp của chúng tôi, cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Cơ sở dữ liệu rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mạng ngày nay và LeadManager giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nghiên cứu thị trường. Nó giúp nhóm của chúng tôi năng động hơn và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

    Sunny Pong
    Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Cấp cao
    Tremco CPG Hong Kong Limited

    HK Slider 2
    HK Slider 3
    Đây là Trang trình bày 4 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
    Đây là Trang trình bày 5 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
    Đây là Trang trình bày 6 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
     Logo Nhóm Sản phẩm Xây dựng Tremco

     Chúng tôi đã làm việc với BCI từ năm 2013 và nó đã thay đổi cách chúng tôi kinh doanh. LeadManager cung cấp cho chúng tôi thông tin tiếp thị-xây dựng mạnh mẽ. Nó cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp của chúng tôi, cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Cơ sở dữ liệu rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mạng ngày nay và LeadManager giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nghiên cứu thị trường. Nó giúp nhóm của chúng tôi năng động hơn và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

     Sunny Pong
     Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Cấp cao
     Tremco CPG Hong Kong Limited

     HK Slider 2
     HK Slider 3
     Đây là Trang trình bày 4 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
     Đây là Trang trình bày 5 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
     Đây là Trang trình bày 6 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
      Logo Nhóm Sản phẩm Xây dựng Tremco

      Chúng tôi đã làm việc với BCI từ năm 2013 và nó đã thay đổi cách chúng tôi kinh doanh. LeadManager cung cấp cho chúng tôi thông tin tiếp thị-xây dựng mạnh mẽ. Nó cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp của chúng tôi, cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Cơ sở dữ liệu rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mạng ngày nay và LeadManager giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nghiên cứu thị trường. Nó giúp nhóm của chúng tôi năng động hơn và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

      Sunny Pong
      Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Cấp cao
      Tremco CPG Hong Kong Limited

      HK Slider 2
      HK Slider 3
      Đây là Trang trình bày 4 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
      Đây là Trang trình bày 5 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
      Đây là Trang trình bày 6 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
       Logo Nhóm Sản phẩm Xây dựng Tremco

       Chúng tôi đã làm việc với BCI từ năm 2013 và nó đã thay đổi cách chúng tôi kinh doanh. LeadManager cung cấp cho chúng tôi thông tin tiếp thị-xây dựng mạnh mẽ. Nó cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp của chúng tôi, cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Cơ sở dữ liệu rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mạng ngày nay và LeadManager giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nghiên cứu thị trường. Nó giúp nhóm của chúng tôi năng động hơn và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

       Sunny Pong
       Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Cấp cao
       Tremco CPG Hong Kong Limited

       HK Slider 2
       HK Slider 3
       Đây là Trang trình bày 4 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
       Đây là Trang trình bày 5 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
       Đây là Trang trình bày 6 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
        Logo Nhóm Sản phẩm Xây dựng Tremco

        Chúng tôi đã làm việc với BCI từ năm 2013 và nó đã thay đổi cách chúng tôi kinh doanh. LeadManager cung cấp cho chúng tôi thông tin tiếp thị-xây dựng mạnh mẽ. Nó cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp của chúng tôi, cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Cơ sở dữ liệu rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mạng ngày nay và LeadManager giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nghiên cứu thị trường. Nó giúp nhóm của chúng tôi năng động hơn và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

        Sunny Pong
        Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Cấp cao
        Tremco CPG Hong Kong Limited

        HK Slider 2
        HK Slider 3
        Đây là Trang trình bày 4 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
        Đây là Trang trình bày 5 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
        Đây là Trang trình bày 6 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
         Logo Nhóm Sản phẩm Xây dựng Tremco

         Chúng tôi đã làm việc với BCI từ năm 2013 và nó đã thay đổi cách chúng tôi kinh doanh. LeadManager cung cấp cho chúng tôi thông tin tiếp thị-xây dựng mạnh mẽ. Nó cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp của chúng tôi, cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Cơ sở dữ liệu rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mạng ngày nay và LeadManager giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nghiên cứu thị trường. Nó giúp nhóm của chúng tôi năng động hơn và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

         Sunny Pong
         Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Cấp cao
         Tremco CPG Hong Kong Limited

         Nhóm hiện đại

         Trong suốt mối quan hệ đối tác của chúng tôi trong suốt 21 năm qua, BCI đã cung cấp cho Modern Group những thông tin thiết yếu về dự án và địa chỉ liên hệ đáng tin cậy. Chúng tôi là một công ty đa ngành trong ngành xây dựng và BCI giúp chúng tôi giải quyết các nhu cầu khác nhau, từ thiết kế các thông số kỹ thuật của Hệ thống chống rơi cho đến cung cấp Giàn giáo và Giàn giáo nâng hạ di động. Quản lý trở nên dễ dàng cùng với BCI

         Stanley Yau
         Quản lý kinh doanh
         Nhóm hiện đại

         LIXIL Corporation

         Chúng tôi sử dụng LeadManager để khám phá các dự án xây dựng mới. Công cụ tìm kiếm đặc biệt hữu ích cho việc tìm kiếm các dự án phù hợp vì có rất nhiều danh mục tích hợp sẵn khác nhau để bạn lựa chọn. LeadManager đã tạo ra sự khác biệt trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi vì nó giúp chúng tôi liên hệ với các khách hàng tiềm năng và mang đến cơ hội giới thiệu công ty của chúng tôi để họ xem xét. Chúng tôi đã nhận được lời mời đấu thầu thành công nhờ có LeadManager. Bất cứ khi nào chúng tôi có thắc mắc về việc vận hành hệ thống hoặc tìm kiếm một dự án cụ thể, đại diện BCI của chúng tôi luôn trả lời một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi giới thiệu LeadManager cho các công ty khác cùng ngành nghề với chúng tôi.

         Ông Esmond Lam
         Giám đốc bộ phận thương mại
         LIXIL Corporation

         LIXIL Corporation

         Chắc chắn là một trong những công cụ “phải đăng ký” cho những ai mong muốn phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Nhờ chức năng Theo dõi dự án và cơ sở dữ liệu toàn diện, cùng với Người quản lý tài khoản chuyên nghiệp, nhóm của chúng tôi có thể phân tích và quản lý các dự án một cách hiệu quả, giúp chúng tôi đi đúng hướng với mục tiêu của mình.

         Danny Lee
         Người quản lý, Đơn vị kinh doanh dây & cáp cách điện
         Walsin Lihwa Corporation

         LIXIL Corporation

         Hufcor thường xuyên sử dụng LeadManager của BCI để xác định và đánh giá chất lượng dự án. Nó rất tháo vát trong việc cung cấp các cơ hội bán hàng tốt. Hơn nữa, chúng tôi có thể nhắm mục tiêu một cách hiệu quả các phân khúc thị trường phù hợp mà dòng sản phẩm của chúng tôi được thiết kế. Hệ thống cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi hiệu suất bán hàng của chúng tôi. BCI cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ mà chúng tôi cần - nhóm Quản lý Tài khoản đã rất hữu ích với các thắc mắc của chúng tôi và liên hệ lại với chúng tôi một cách kịp thời.

         Thirosha Narainasamy
         Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Kỹ thuật số
         Hufcor

         LIXIL Corporation

         Giao diện BCI LeadManager là công cụ được chúng tôi sử dụng nhiều nhất khi thực hiện nghiên cứu dẫn đầu dự án. Nó được dán nhãn rõ ràng và dễ điều hướng. Các tìm kiếm được nhắm mục tiêu có thể tùy chỉnh cho phép chúng tôi thu hẹp phạm vi tìm kiếm, giúp chúng tôi xác định các dự án có liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi. Thông tin dự án được cập nhật và chính xác, thông tin liên hệ chi tiết được liệt kê để chúng tôi có thể dễ dàng liên hệ và theo dõi các dự án. Tính năng Save Project Searches cũng rất tốt để chúng ta nhanh chóng truy cập lại thông tin sau này. Tôi đã là thành viên BCI trong nhiều năm và luôn thích trải nghiệm người dùng của mình.

         Mr Patrick Fong
         Giám đốc điều hành
         Công ty TNHH Vật tư Dự án Tòa nhà Harbour

         Jibpool International

         Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới cần nhiều thời gian và nỗ lực. Người quản lý khách hàng tiềm năng của BCI cung cấp cho chúng tôi nghiên cứu dẫn đầu dự án chất lượng cao và nó giúp chúng tôi kết nối với những người ra quyết định chính về các dự án mới để phát triển kinh doanh. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng với chức năng và tính thẩm mỹ của nền tảng tuyệt vời này.

         Charmaine Cheung
         Giám đốc tiếp thị cấp cao
         Jibpool International Ltd.

         AUB Limited

         Chúng tôi đã sử dụng BCI LeadManager trong vài năm. Hiệu quả của nhóm chúng tôi đã được cải thiện đáng kể khi chúng tôi nhận được các bản cập nhật thị trường thường xuyên vài lần mỗi ngày, mỗi tuần! Chúng tôi đánh giá rất cao việc BCI luôn theo sát với những phát triển mới nhất, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu của bất kỳ dự án nào.

         Andreas Brechbuhl
         Giám đốc điều hành
         AUB Limited

         Ánh sáng hoàng đạo

         Chúng tôi đặc biệt thích chức năng Gửi yêu cầu khi chúng tôi có câu hỏi về trạng thái của một dự án. Điều này làm cho LeadManager không chỉ là một nền tảng, mà còn giống như một người quản lý thời gian thực trong quá trình hoạt động. Thời điểm rất quan trọng trong ngành xây dựng. Chúng tôi đã và đang sử dụng chức năng Quản lý nhóm để kiểm tra các dự án hàng ngày nhằm giúp chúng tôi xác định đúng thời điểm cần theo dõi. Chúng tôi cũng khám phá các cơ hội thị trường thông qua Tìm kiếm Công ty. Người quản lý tài khoản của chúng tôi luôn hữu ích và chi tiết khi có nhu cầu của chúng tôi.

         Monice Cheung
         Điều hành phát triển kinh doanh
         Key Technologies International Ltd

          Dulux

          Tập đoàn Dulux chân thành cảm ơn BCI vì những đóng góp quý báu của họ cho cảnh quan xây dựng tại Úc. Các đơn vị kinh doanh của Tập đoàn bao gồm Sơn Dulux, Sơn tĩnh điện, Sơn phủ bảo vệ, Acratex, B&D Garage Doors, Cabots, Intergrain, Parchem và Fosroc, đều sử dụng BCI như một công cụ để nghiên cứu thị trường, phân tích, xu hướng và theo dõi các dự án trên khắp nước Úc . Tập đoàn Dulux đã sử dụng BCI và các dịch vụ của họ trong hơn 10 năm; LeadManager là một phần quan trọng trong quy trình thương mại hàng ngày của chúng tôi. Cảm ơn BCI đã tiếp tục hỗ trợ của bạn.

          Cameron O'Brien
          Quản lý đặc điểm kỹ thuật quốc gia
          Dulux

          dormakaba

          Tôi có thể nhân cơ hội này để cảm ơn bạn và nhóm tại BCI về sự hỗ trợ và chỉ đạo chuyên nghiệp trong việc thiết lập LeadManager cho dormakaba, đồng thời cung cấp hỗ trợ liên tục để đảm bảo chúng tôi đang sử dụng hệ thống hết khả năng của nó. dormakaba cung cấp các giải pháp sáng tạo và cạnh tranh để kiểm soát ra vào, mở cửa tòa nhà & cửa và an ninh, đồng thời sử dụng BCI ở tất cả các vùng của Úc để tối ưu hóa sự hiện diện và thâm nhập của chúng tôi trong các lĩnh vực đã chọn của chúng tôi.

          Kevin Wilby
          Giám đốc kinh doanh - Úc, AS APAC
          dormakaba

          Planex

          Nhóm bán hàng của Planex đã sử dụng BCI LeadManager trong nhiều năm và nhận thấy dữ liệu và thông tin liên quan đến ngành xây dựng và các dự án xây dựng hiện tại là tài sản lớn cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Nó cho phép chúng tôi có được cái nhìn sâu sắc và khách hàng tiềm năng và theo dõi các dự án thông qua các giai đoạn xây dựng khác nhau. BCI cũng cung cấp các báo cáo lãnh thổ hàng tháng cho phép doanh nghiệp của chúng tôi đưa ra các quyết định chiến lược trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Nó là một công cụ có giá trị và dễ sử dụng. Người quản lý tài khoản BCI của chúng tôi dành thời gian để hỗ trợ chúng tôi về tất cả các loại câu hỏi, và thông tin đầu tay và sự hào phóng của thời gian là vô giá.

          Karina Clarke
          Giám đốc phát triển kinh doanh
          Planex

          Fatra Úc

          BCI LeadManager đã cho Fatra Australia khả năng tiếp cận hàng nghìn dự án trong thiết kế mà nếu không chúng tôi sẽ không có quyền truy cập, điều này đã làm tăng đáng kể khối lượng thông số kỹ thuật của chúng tôi. Thật nhanh chóng và hiệu quả để trích xuất thông tin bạn đang nhắm mục tiêu, rất thân thiện và đơn giản để sử dụng.
          Sự hỗ trợ mà chúng tôi đã có ngay từ đầu và liên tục nhận được từ Người quản lý tài khoản của chúng tôi thật tuyệt vời. 10/10!

          Ashley Bowen
          Quản lý đặc điểm kỹ thuật quốc gia
          Fatra Úc

          Tổng kho ADX

          Bảng điều khiển LeadManager siêu sạch và dễ điều hướng, giúp việc trích xuất thông tin dễ dàng hơn nhiều so với nền tảng trước đây của chúng tôi. Tùy chỉnh trường tìm kiếm có nghĩa là tôi có thể tìm hiểu sâu hơn về nhiều danh mục dự án để xác định, theo dõi và tìm hiểu các cơ hội. Tính năng Điều tra nghiên cứu đã là một công cụ thay đổi trò chơi, với thời gian phản hồi thường trong vòng 24 giờ, giúp chúng tôi không phải gọi điện liên tục để tìm kiếm thông tin. Cuối cùng, và được cho là quan trọng nhất… Không giống như nền tảng trước đây của chúng tôi, tôi có thể gọi cho ai đó trực tiếp chăm sóc tài khoản của chúng tôi và có thể dành thời gian để chạy qua bất kỳ truy vấn nào ngay lập tức. Bây giờ chúng tôi đã thực hiện chuyển đổi hoàn toàn sang BCI LeadManager, chúng tôi không thể quay lại. Điều hướng dễ dàng và các tính năng bổ sung là không có trí tuệ. Thực sự là một người thay đổi cuộc chơi cho ADX Depot.

          Danial Buckingham
          BDM thương mại
          Tổng kho ADX

          Cảnh quan HL

          BCI LeadManager đã giúp công ty của chúng tôi xác định các cơ hội dự án và cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết để liên hệ với khách hàng mới để theo dõi công việc. Các bộ lọc được cung cấp cho phép chúng tôi thu hẹp từng tìm kiếm để đảm bảo chúng tôi không lãng phí thời gian cho những kết quả mà chúng tôi đơn giản là không cần. Nếu chúng tôi không thể tìm thấy những gì chúng tôi đang tìm kiếm, chỉ cần một cú nhấp chuột đơn giản để yêu cầu thêm thông tin (Điều tra Nghiên cứu) là tất cả những gì chúng tôi phải làm và nhóm BCI luôn sẵn sàng giải quyết! Chúng tôi luôn có thể dựa vào BCI để cung cấp cho chúng tôi thông tin chúng tôi cần!

          Chris martin
          Quản lý kinh doanh
          Cảnh quan HL

           Anzor

           LeadManager của BCI là một công cụ tuyệt vời giúp chúng tôi theo dõi các dự án sắp tới của khách hàng trên khắp New Zealand. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể chuẩn bị tốt hơn và chủ động để giúp họ với tất cả các yêu cầu nhanh chóng của họ.

           Jamie Hunt
           CEO
           Anzor

           Nhóm Accessman

           Accessman đã sử dụng BCI LeadManager trong một số năm nay và nó đã có tác động rất lớn đến quá trình bán hàng của chúng tôi. Có tất cả các dự án sắp tới ở một nơi cho phép chúng tôi dẫn đầu cuộc chơi và chỉ cho các đại diện bán hàng của chúng tôi đi đúng hướng. Đó là một nền tảng dễ sử dụng và chúng tôi biết rằng nhóm BCI chỉ có một email để hỗ trợ chúng tôi khi chúng tôi cần.

           Lena Harrington
           Tổng giám đốc
           Nhóm Accessman

            Logo Nhóm Sản phẩm Xây dựng Tremco

            Chúng tôi đã làm việc với BCI từ năm 2013 và nó đã thay đổi cách chúng tôi kinh doanh. LeadManager cung cấp cho chúng tôi thông tin tiếp thị-xây dựng mạnh mẽ. Nó cải thiện thông tin chi tiết về doanh nghiệp của chúng tôi, cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn. Cơ sở dữ liệu rất quan trọng trong bối cảnh kinh doanh mạng ngày nay và LeadManager giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nghiên cứu thị trường. Nó giúp nhóm của chúng tôi năng động hơn và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh chính.

            Sunny Pong
            Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Cấp cao
            Tremco CPG Hong Kong Limited

            HK Slider 2
            HK Slider 3
            Đây là Trang trình bày 4 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
            Đây là Trang trình bày 5 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
            Đây là Trang trình bày 6 của Thanh trượt Nội tuyến. Trang trình bày đi sang trái hoặc phải và bạn có thể thêm bất kỳ Phần tử nào vào Vùng chứa Trang trình bày. Điều hướng và phân trang là tùy chọn.
             Kiến trúc mạng
             Chúng tôi đồng hành cùng BCI vì họ luôn cập nhật tất cả các dự án, tất cả thông tin đều nằm trong một trung tâm và nó được trình bày theo cách rất hữu ích. Vì vậy, điều đó chắc chắn giúp chúng tôi thực hiện công việc của mình dễ dàng hơn rất nhiều.

             Anna Fischer
             Quản lý đặc điểm kỹ thuật
             Kiến trúc mạng

             Bạn có muốn trải nghiệm bản dùng thử không?

             Hãy yêu cầu một bản demo với nhóm chuyên viên của chúng tôi. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn công ty khai thác sức mạnh của LeadManager để thúc đẩy tăng trưởng và doanh thu. Bạn sẽ là người tiếp theo chứ?

             Yêu cầu bản Demo