Báo cáo

Nhận định cơ hội tương lai

Identify opportunities, anticipate critical market changes and inform and strengthen decisions.

Get Samples

Thị trường trong nước và quốc tế

Dữ liệu chính xác

Thông tin chi tiết rõ ràng và có thể hành động ngay

Ngành kinh tế xây dựng chủ đạo

Kiến thức ngành chuyên sâu

Dành cho các nhà lãnh đạo kinh doanh chiến lược và hành động

Các đội nhóm


Dự báo

Báo cáo tháng về giá trị khởi công xây dựng của thị trường trong ba tháng tới theo các loại hình khác nhau. Một công cụ lập kế hoạch hành động và bán hàng hiệu quả trong ngắn hạn.

Nhận mẫu

Đường ống dẫn

Báo cáo quý theo dõi tình hình xây dựng từ giai đoạn sớm của quy trình thực hiện dự án, cung cấp tổng quan về tình hình đầu tư dự án trong thời gian tới theo loại hình và địa điểm.

Nhận mẫu

Triển vọng thị trường xây dựng

An in-depth forecast into the construction market each forthcoming fiscal year. Observations and conclusions are drawn from our project database, analysis of official statistics and economic data and insights from developers, architects, builders/main contractors and subcontractors.

Khảo sát tâm lý

A component of some Construction Market Outlook Reports; this annual survey focuses on the business confidence of stakeholders in the construction sector to shed valuable light on the overall market trajectory.

Tìm kiếm thêm thông tin chi tiết phù hợp?

Hone your competitive edge with our custom research service. Get the answers you’re looking for with specialised, tailored analysis.

Tìm hiểu thêm