Công ty của chúng tôi
Trách nhiệm xã hội


FairBuilding Network

Được thành lập bởi BCI vào tháng 6 năm 2014, FairBuilding Network là một nền tảng trực tuyến giúp các Tổ chức Phi lợi nhuận (NGO) và các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội kết nối các nhà cung cấp vật tư xây dựng, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, kiến trúc sư và kỹ sư cùng thực hiện dự án.

Tìm hiểu thêm
Những ngày từ thiện CSR tại BCI Central

Kindness Days

Sáng kiến này giúp thúc đẩy lòng tốt và lòng trắc ẩn trong nội bộ doanh nghiệp chúng tôi thông qua nhiều kênh khác nhau giúp mỗi cá nhân theo đuổi niềm đam mê riêng của mình.

Tất cả các thành viên BCI mỗi năm đều có tối đa hai ngày nghỉ có lương để tham gia hoạt động từ thiện mà họ quan tâm và cùng đóng góp vào việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

BCI Build

Chúng tôi tự hào nói rằng chúng tôi là nhóm thiện nguyện có tâm. Từ việc đi bộ 100km để làm từ thiện cùng Oxfam Trailwalker, đến việc cùng Tổ chức Habitat for Humanity Indonesia xây dựng ngôi nhà cho một gia đình đang cần sự giúp đỡ ở Indonesiia, chúng tôi đã giúp nhân viên của mình làm được những điều ý nghĩa giúp ích cho cộng đồng.