• Rumah
  • >
  • 26 Februari 2021: Anugerah Juruukur Bangunan HKIS 2021

26 Februari 2021: Anugerah Juruukur Bangunan HKIS 2021

Anugerah Juruukur Bangunan HKIS 2021
Tema: Komuniti. Kami Peduli
Tarikh Akhir Pencalonan: 23:59 pada 26 Februari 2021 (Jumaat)

Building Surveyor Awards 2021 (BSA 2021) dianjurkan oleh Building Surveying Division dari Hong Kong Institute of Surveyors (HKIS - BSD) untuk meningkatkan pengiktirafan orang ramai terhadap projek-projek terkemuka dari segi reka bentuk, inovasi, pengurusan, kelestarian dan pencapaian dengan sumbangan besar oleh Building Juruukur. Tema untuk BSA 2021 adalah "KomunitiKami Peduli ”.

Building Surveyor Awards 2021 (BSA 2021) diperkenalkan oleh HKIS - BSD dengan objektif berikut:

  • Memberi pengiktirafan kepada projek-projek terkemuka dengan sumbangan besar oleh Juruukur Bangunan di sektor awam dan swasta
  • Untuk memuji sumbangan Juruukur Bangunan
  • Untuk mempromosikan kepakaran Juruukur Bangunan kepada orang ramai
  • Untuk menghargai amalan yang terkenal dari Building Surveying

Untuk maklumat lebih lanjut, sila lawati www.hkis-bsa.com

Pertanyaan
Pejabat Urusetia BSA 2021
Cik Christina Chan
Tel: +852 3421 1463
E-mel: [email protected]

Related Posts