• Rumah
  • >
  • The Tendering Utama Dos & Dont's

The Tendering Utama Dos & Dont's

Semasa anda menyusun dokumen jawapan anda, tidak kira ia tender atau cadangan, anda harus mempertimbangkan dos dan perkara yang tidak boleh diterima. Sekiranya anda menerapkan peraturan asas yang dinyatakan dalam eBook ini, anda akan memastikan bahawa anda memenuhi kehendak pembeli dan memberikan respons yang membolehkan anda meletakkan perniagaan anda dengan lebih positif semasa fasa penilaian.

Manjakan setiap tender sebagai latihan baru. Setiap tender adalah unik: ia mempunyai maklumat, format, syarat kontrak, keperluan, objektif dan spesifikasi serta perincian yang berbeza.

Related Posts