3 MAC 2017: Persidangan Warisan RICS 2017

2-3 MAC 20017: PERSIDANGAN PEMULIHARAAN WARISAN ANTARABANGSA 2017

Tema: “Manfaat sosial dan ekonomi yang mampan dalam pemuliharaan warisan binaan”

Tarikh: Khamis 2 Mac 2017 (Persidangan)
Jumaat: 3 Mac 2017 (Lawatan berpandu)

Tempat: Kelab Joki Hong Kong, Kotak Ahli Mengundi

Penganjur: RICS (Institusi Diraja Juruukur Bertauliah)

Pemuliharaan warisan di Hong Kong ialah subjek yang menjana pandangan yang pelbagai dalam komuniti dan mengemukakan pelbagai isu mencabar. Persidangan ini bertujuan untuk mengkaji semula dasar, perancangan dan operasi memelihara bangunan warisan dengan kajian kes, perbincangan faktor kejayaan utama dan isu kritikal yang perlu diselesaikan oleh pelbagai pihak berkepentingan. Pembentang pakar dan ahli panel akan meneliti bagaimana pemuliharaan warisan menyumbang kepada kelestarian ekonomi, alam sekitar dan sosial kawasan bandar, dan bagaimana penggunaan semula adaptif struktur warisan seni bina masa lalu memberi manfaat kepada generasi masa kini dan akan datang.
Persidangan itu juga akan mempamerkan kajian kes di luar negara, dan menyediakan platform untuk pengawal selia, perniagaan, pengendali, pengguna dan profesional untuk membincangkan cabaran, sumbang saran penyelesaian yang berpotensi dan mengemukakan cadangan kepada kerajaan untuk memperkukuh pemuliharaan warisan terbina di Hong Kong.

Untuk mengetahui butiran lanjut, sila layari rics.org/heritage2017