• Rumah
  • >
  • Glosari Terma Pembinaan Utama

Glosari Terma Pembinaan Utama

Sama ada anda seorang kontraktor profesional atau merancang untuk mengubah suai rumah kediaman pada masa hadapan, adalah lebih baik untuk mengetahui istilah pembinaan yang berbeza supaya anda tidak terlepas daripada perbualan semasa pelbagai peringkat sesuatu projek

Semak glosari kami tentang terminologi pembinaan terkini sebelum menyelami projek anda yang seterusnya.

A

Tambahan: Lampiran kepada kontrak asal, digunakan untuk menjelaskan dan menambah item

Pengubahsuaian dan Penambahan: Pengubahsuaian struktur sedia ada, selalunya untuk perubahan kegunaan bangunan

Analytix: Analytix, dikuasakan oleh BCI Central, bergabung data pembinaan sejarah dengan AI untuk memberikan pandangan peringkat atasan dan strategik ke dalam aktiviti pembinaan mengikut sektor, peringkat dan lokasi, serta memetakan hubungan antara pemain industri yang berbeza

Archify: Penyelesaian spesifikasi digital, dikuasakan oleh BCI Central, yang membantu arkitek membina profil jenama mereka dan cari, sumber dan tentukan produk

Arkitek: Seorang profesional mahir yang merancang, mereka bentuk dan menyelia projek pembinaan

B

bidaan: Penyerahan kontraktor atau pembekal, biasanya sebagai sebahagian daripada proses tender

BIM: Pemodelan Maklumat Bangunan membolehkan profesional pembinaan untuk secara kolaboratif merancang, mereka bentuk dan membina perwakilan digital projek dengan dimensi realistik

Bil Kuantiti (BOQ): Dokumen yang digunakan dalam tender untuk menentukan kualiti dan kuantiti bahan, alat ganti dan buruh, serta kos berkaitannya

pembina: Biasanya, Kontraktor utama mengenai projek pembinaan—sering mengedarkan kontrak kepada pihak ketiga yang berbeza-beza, dikenali sebagai subkontraktor, untuk melaksanakan kerja bagi pihak mereka

Undang-undang Selamat: Satu set peraturan dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh pemaju semasa membangunkan projek untuk keselamatan dan kegunaan bangunan semasa pembinaan dan penghunian

C

Reka Bentuk Berbantukan Komputer (CAD): Membolehkan pereka bentuk menghasilkan lukisan 2D dan model maya 3D bangunan, struktur, mesin dan bahagian

Projek Awam dan Infrastruktur: Projek yang dijalankan untuk memudahkan projek lain, atau untuk kebaikan bersama. Contohnya mungkin termasuk jalan raya, jambatan, landskap atau loji rawatan air atau saluran paip

Projek Komersial: Digunakan untuk tujuan komersial, contohnya pejabat, hotel atau restoran

Peringkat Konsep: Semasa peringkat projek ini konsep atau reka bentuk skema sedang dibangunkan. Dalam kebanyakan kes, pembangun akan merumuskan idea tentang tujuan tapak dan memikirkan perkara yang akan mereka bina untuk mencapai matlamat ini. Pemaju melantik seorang arkitek, yang akan menghasilkan reka bentuk konsep untuk bangunan itu

Perunding: Memberi nasihat profesional atau pakar dalam bidang tertentu yang tidak boleh disediakan oleh penentu reka bentuk atau kontraktor utama. Perunding boleh bekerja melalui semua peringkat pembinaan

Peringkat Pembinaan: Peringkat projek ini merangkumi kerja-kerja awal, seperti perobohan, pembersihan dan pembaikan tapak, dan permulaan pembinaan, termasuk papak konkrit diletakkan atau asas bangunan didirikan.

Sijil Pembinaan: Permohonan untuk kelulusan untuk membina yang boleh diberikan oleh majlis, atau pengesah swasta yang bertindak bagi pihak majlis. Ia adalah kelulusan muktamad yang perlu diperolehi sebelum pembinaan boleh dimulakan, dan juga boleh dirujuk sebagai kelulusan bangunan

Kontrak: Perjanjian bertulis atau lisan rasmi antara pihak yang mengikat di sisi undang-undang. Ia menggariskan hak dan tanggungjawab seperti yang dipersetujui antara, sebagai contoh, pembina dan pelanggan

Kontraktor: Lazimnya dirujuk sebagai pembina, mereka menjalankan kerja-kerja bangunan utama dan bertanggungjawab ke atas pengawasan harian tapak pembinaan, pengurusan vendor dan perdagangan (subkontraktor). Kontraktor am mempertimbangkan kos bahan, peralatan dan kos buruh untuk memberikan pemilik atau pemaju harga anggaran untuk projek itu.

Dokumen Kontrak: Dokumen bertulis yang mentakrifkan peranan dan tanggungjawab pihak-pihak dalam kontrak dan penerangan terperinci tentang kerja atau perkhidmatan yang akan dijalankan

Pembangunan Profesional Berterusan (CPD): Aktiviti pembelajaran—bengkel latihan, persidangan, acara, program e-pembelajaran—profesional mengambil bahagian untuk mengembangkan dan meluaskan pengetahuan dan kemahiran mereka

Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM): Sistem perisian yang menguruskan perhubungan dan interaksi syarikat dengan pelanggan sedia ada dan baharu

D

Kajian Kebolehlaksanaan Definitif: Kajian ketepatan tinggi yang digunakan untuk menentukan daya maju kewangan dan teknikal sesuatu projek. Ia menilai garis masa dan menawarkan kos terperinci untuk membina lombong dan sebarang kemudahan yang berkaitan  

Reka bentuk: Reka bentuk bangunan menjadi asas kepada dokumen yang akhirnya menjadi pelan terperinci untuk bangunan

Reka bentuk/Bina: Syarikat yang sama dilantik untuk menyiapkan reka bentuk dan menjalankan pembinaan. Pembina reka bentuk/bina boleh dilantik pada peringkat perancangan awal atau di peringkat dokumentasi. Jenis kontrak ini sering dianggap sebagai kos efektif

Penentu Reka Bentuk: Penentu reka bentuk ialah pembuat keputusan semasa peringkat perancangan dan reka bentuk sesuatu projek. Mereka mempunyai kuasa untuk menentukan produk, jenama atau keperluan prestasi tertentu. Penentu reka bentuk boleh termasuk arkitek, perunding, jurutera, pereka dalaman, pembangun, pemilik dan kadangkala pembina

pemaju: Individu atau organisasi yang memperoleh tanah dan membangunkan atau membangunkan semula melalui pembinaan

Jenis Pembangunan: Baru; sambungan; perubahan dan penambahan; pengubahsuaian; reka bentuk dalaman; dan pengembalian semula

Peringkat Dokumentasi: Setelah reka bentuk telah siap, arkitek merangka pelan terperinci untuk bangunan itu. Semasa peringkat projek ini, spesifikasi dan lukisan kerja sedang dirangka. Pelan ini memberikan dimensi terperinci dan menunjukkan di mana komponen bangunan—contohnya, tingkap dan lif—terletak. Lukisan akhir ini dikemukakan sebagai a sijil pembinaan atau permohonan bangunan kepada majlis atau pengesah swasta yang bertindak bagi pihak majlis. Pada masa ini, petunjuk anggaran tarikh mula projek boleh dibuat

Sepanduk LeadManager

E

Jurutera: Seorang profesional mahir yang berurusan dalam perancangan, reka bentuk, pembinaan, operasi, pengubahsuaian dan penyelenggaraan bangunan

Kontrak Kejuruteraan, Perolehan dan Pembinaan (EPC): Biasa digunakan dalam industri tenaga boleh diperbaharui. Kontraktor EPC bertanggungjawab untuk reka bentuk, perolehan dan pembinaan projek, menggunakan spesifikasi teknikal dan fungsi daripada pemilik atau pengetua projek

Kontrak Pengurusan Kejuruteraan, Perolehan dan Pembinaan (EPCM): Melihat kontraktor mengambil peranan pentadbiran dalam kejuruteraan dan reka bentuk projek. Kontraktor EPCM tidak terlibat secara langsung dalam pembinaan dan pembinaan projek, tetapi bertanggungjawab ke atas pengurusan keseluruhan bagi pihak pemilik atau pengetua.

eProcure: eProcure adalah milik anda Penyelesaian perolehan 360°, menyediakan pendekatan yang inovatif, kos efektif untuk mengurus semua tugas yang terlibat dalam mendapatkan produk dan perkhidmatan

Ekuinoks: Pameran produk seni bina dan bangunan kami, meningkatkan kesedaran jenama dan menjana peluang projek baharu dalam persekitaran rangkaian

Permohonan Lesen Penerokaan (ELA): Kelulusan yang membolehkan syarikat melakukan aktiviti cari gali di tanah yang bakal dicadangkan. Aktiviti ini mungkin termasuk tinjauan elektromagnet atau pelbagai jenis penggerudian

Sambungan: Peningkatan keluasan lantai bangunan sedia ada

F

Kajian Kebolehlaksanaan: Seorang pemaju menjalankan kajian kebolehlaksanaan untuk mengkaji daya maju kewangan dan permintaan di sesuatu kawasan untuk projek cadangan mereka

Laporan Peramal: Penunjuk bulanan utama BCI Central bagi nilai kontrak pembinaan mencecah pasaran dalam tempoh tiga bulan akan datang

Reka Bentuk Kejuruteraan Bahagian Hadapan (FEED): Pendekatan reka bentuk kejuruteraan yang digunakan untuk menganggarkan kos pelaburan kasar. Ia menyediakan asas untuk rancangan reka bentuk dan kejuruteraan yang lebih terperinci

G

PERMATA: The pembekal terkemuka tenaga dan perisikan projek perlombongan, dikuasakan oleh BCI Central, merangkumi Amerika Syarikat, Australia, Kanada, Mexico, Indonesia dan Vietnam

Siswazah – Arkitek, Jurutera, Pereka dalaman: Seseorang yang telah menamatkan pengajian dari institusi pengajian tinggi dengan ijazah dalam seni bina, kejuruteraan atau reka bentuk dalaman, dan berdaftar sebagai arkitek, jurutera atau pereka dalaman

Penilaian Bintang Hijau: Pengesahan bebas bahawa reka bentuk, pembinaan dan operasi projek adalah mampan

I

Projek Perindustrian: Kemudahan tenaga, kilang dan kemudahan pengeluaran berskala besar lain yang memerlukan kerja mekanikal, elektrik dan instrumentasi yang kompleks yang besar. Contohnya termasuk pemprosesan makanan dan minuman serta kemudahan pertanian

Reka bentuk dalaman: Naik taraf dan peningkatan estetik bahagian dalam bangunan sedia ada; biasanya berkait dengan a pengubahsuaian

Pereka dalaman: Orang yang bekerja untuk mereka bentuk hiasan dalaman bangunan  

L

LeadManager: LeadManager, dikuasakan oleh BCI Central, menyediakan pelanggan dengan maklumat projek pembinaan secara langsung dan maklumat hubungan untuk pembuat keputusan utama merentasi pilihan lokasi dan sektor projek

pajakan: Hak pembangunan tanah yang diberikan kepada pemaju untuk membina bangunan di atas harta itu

M

Kontraktor utama: Orang atau organisasi yang bertanggungjawab—mengawal dan mengurus—projek. Mereka boleh mengedarkan kontrak kepada subkontraktor untuk melaksanakan kerja bagi pihak mereka

N

Projek Bukan Tender: Kontrak utama diberikan melalui cara selain daripada tender, contohnya rundingan, penglibatan Pemaju-Pembina, atau penggunaan reka bentuk/bina kontrak. The Kontraktor utama masih boleh memanggil tender untuk subkontrak

P

Laporan Saluran Paip: Laporan suku tahunan terkemuka BCI Central yang menyediakan penunjuk nilai projek pembinaan baharu pada peringkat awalnya (dari pembinaan kepada dokumentasi)

Kajian Pra-Kemungkinan: An analisis peringkat awal projek perlombongan, direka untuk menyediakan penilaian asas rizab mineral—jika ia boleh dilombong dengan berkesan dan jika ia akan menguntungkan

Perolehan: Perbuatan mendapatkan barangan atau perkhidmatan

Pengeluar Produk: Seseorang atau syarikat berdaftar yang mengeluarkan barang siap daripada bahan mentah untuk dijual kepada pengguna

Pembekal Produk: Seseorang atau perniagaan yang membekalkan bahan, produk atau perkhidmatan kepada pelanggan

Projek: Proses kerja teratur yang dijalankan ke atas bangunan, struktur atau infrastruktur, termasuk pembinaan, pengubahsuaian atau bahkan perobohan

Pengurus projek: Bertanggungjawab ke atas pengurusan projek, daripada merancang, melaksanakan, memantau dan mengawal projek

Pemilikan Projek – Kerajaan: Projek tempatan/majlis, negeri dan persekutuan; ditentukan dari mana datangnya sebahagian besar pembiayaan cth naik taraf dewan masyarakat (tempatan), hospital (negeri), kereta api (persekutuan)

Pemilikan Projek – Usahasama: Perkongsian swasta dan kerajaan; bukan antara dua pemaju swasta atau dua agensi kerajaan contohnya kemudahan perubatan, penjagaan orang tua, kemudahan penyelidikan

Pemilikan Projek – Swasta: Pembangunan yang dibiayai oleh persendirian contohnya blok pangsapuri, restoran, kedai runcit

R

pengubahsuaian: Naik taraf dan/atau sesuaikan dengan bahagian dalam atau luar bangunan sedia ada

Pengembalian semula: Pengubahsuaian, pembaikan dan pemasangan dilakukan pada bangunan sedia ada untuk memulihkannya kepada keadaan sebelumnya

Projek Kediaman: Tanah yang dibangunkan untuk tujuan kediaman, seperti pangsapuri, rumah dan estet

Projek Sumber: Projek berkaitan perlombongan, minyak dan gas

S

Saluran Paip Jualan: Perwakilan visual tentang kedudukan prospek dalam proses jualan

Skop kerja: Perjanjian yang menggariskan kerja yang perlu dilakukan, siapa yang akan melaksanakannya dan bila ia akan disiapkan

Tapak: Kawasan atau sebidang tanah di mana kerja pembinaan sedang atau akan dilakukan

Projek Perkhidmatan: Projek yang diperlukan oleh orang ramai, seperti sekolah, kemudahan penjagaan warga emas dan balai polis

Spesifikasi: Penerangan terperinci tentang keperluan projek yang perlu dipenuhi melalui reka bentuk, produk atau perkhidmatan. Spesifikasi biasanya disediakan oleh arkitek atau pereka bentuk

Peringkat Pembinaan: Konsep; reka bentuk dan dokumentasi; pra-pembinaan; dan pembinaan, seperti yang dilaporkan oleh BCI

Sub kontrak: Kontrak antara pihak kepada kontrak asal dan pihak ketiga untuk menyediakan produk atau perkhidmatan

Subkontraktor: Seorang individu, diupah oleh Kontraktor utama, yang pakar dalam aspek khusus projek, seperti paip, elektrik atau mengecat

Pembekal: Perniagaan yang ingin menyediakan barangan atau perkhidmatan kepada pembeli

T

Tender: Peluang yang dikeluarkan oleh pembeli yang mencari bekalan barangan atau perkhidmatan

TenderSearch: TenderSearch, dikuasakan oleh BCI Central, ialah perkhidmatan pemberitahuan tender, menyelidik dan mengedarkan peluang tender dalam rantau ANZ merentasi pelbagai industri

Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bangunan dan industri pembinaan?

Industri pembinaan adalah industri yang kompleks secara intrinsik—tetapi ia tidak semestinya begitu! BCI Central memainkan peranan penting dalam memperkasakan perniagaan dengan alatan tertumpu pembinaan untuk berjaya. Sumber kami juga direka bentuk untuk membantu pelanggan kami mengenal pasti peluang dan berhubung dengan pasaran sasaran utama. 

Lihat beberapa sumber berguna kami:  

Related Posts