• Rumah
 • >
 • 4 Peringkat Projek Pembinaan Utama di Vietnam

4 Peringkat Projek Pembinaan Utama di Vietnam

LeadManager dibina dengan tujuan untuk pembinaan, perlombongan dan persekitaran jualan seni bina. Platform kami menawarkan butiran komprehensif merentasi pencapaian penting dalam mewujudkan projek, dipecahkan kepada empat peringkat: Konsep, Reka Bentuk & Dokumentasi, Pra-Pembinaan dan Pembinaan.

Kami meneliti butiran penting bagi peringkat projek di bawah—khususnya untuk projek dalam Vietnam—lengkapkan dengan gambaran ringkas tentang perkara yang termasuk dalam setiap peringkat.

Konsep
 • Tender/Pertandingan Reka Bentuk
 • Dianugerahkan Kontrak Reka Bentuk/Pemenang Pertandingan
 • Perancangan Awal
 • Pengezonan semula
 • Ditangguh
 • terbengkalai

Sebelum sebarang projek boleh dimulakan, garis besar atau konsep asas mesti diwujudkan. Semasa peringkat perancangan awal ini, kajian pra-kebolehlaksanaan dan kemungkinan boleh dijalankan. Di sinilah pemaju melihat daya maju kewangan dan permintaan di kawasan itu untuk projek mereka.

Kajian pra-kebolehlaksanaan mungkin termasuk menilai skala dan struktur projek, kaedah pelaburan dan kaedah pembinaan, dan jumlah pelaburan.

Kajian kemungkinan mungkin termasuk penggunaan buruh, kaedah pengurusan projek, garis masa, penilaian alam sekitar dan sebarang kesan ke atas nilai warisan sedia ada untuk komuniti—biasanya terdapat tempoh perundingan komuniti.

Sebagai sebahagian daripada pelan induk pembangunan Vietnam, tanah atau tapak pembangunan semula dijual dengan garis panduan khusus tentang perkara yang boleh dibangunkan di kawasan itu. Sama ada projek itu untuk kegunaan industri, kediaman atau komersial, ia perlu memenuhi pengezonan tanah yang telah diluluskan terlebih dahulu. Dengan cara ini, sebarang keputusan untuk mengezon semula tanah juga adalah atas budi bicara kerajaan.

Konsep: Rumusan
 • Mencadangkan projek
 • Menilai model perniagaan
 • Memutuskan sama ada untuk meneruskan
 • Melantik pereka, perunding dan jurutera

Reka Bentuk & Dokumentasi
 • Rancangan Dalam Proses
 • Aplikasi Reka Bentuk
 • Kelulusan Reka Bentuk
 • Dokumentasi Sedang Dijalankan
 • Permohonan Bangunan
 • Kelulusan Bangunan
 • Tapak Untuk Dijual
 • Ditangguh
 • terbengkalai

Sebaik sahaja seorang arkitek atau pereka telah dilantik, pelan lakaran boleh dimulakan. Pelan lakaran ialah lukisan awal yang membantu menentukan skop projek serta membuka jalan untuk menyerahkan aplikasi reka bentuk atau aplikasi pembangunan.

Aplikasi pembangunan menawarkan cadangan projek yang luas. Bergantung kepada skala projek, permohonan dikemukakan sama ada kepada Kementerian Pembinaan atau Jabatan Seni Bina Wilayah/Bandar. Ia mengenal pasti titik seperti cadangan guna tanah, nisbah plot atau ketinggian bangunan, dan membuka jalan untuk pemaju mengemukakan permohonan rasmi.

Dokumentasi Sedang Dijalankan merujuk kepada reka bentuk terperinci yang biasanya dilakukan selepas permohonan pembangunan diluluskan. Reka bentuk ini adalah pelan tindakan untuk projek itu dan biasanya disiapkan oleh arkitek, jurutera atau pembina. Dokumen ini, setelah diluluskan oleh agensi kerajaan yang berkaitan, akan digunakan untuk mengemukakan permohonan pelan bangunan dan pelan struktur.

Permohonan pelan bangunan dan pelan struktur dikemukakan kepada Kementerian Pembinaan atau kepada Jabatan Pembinaan Wilayah/Bandar. Setelah diluluskan, proses tender untuk pembinaan boleh dimulakan.

Reka Bentuk & Dokumentasi: Ringkasan
 • Menentukan cara projek sesuai dengan kawasan tempatan
 • Mentakrifkan ciri luaran dan menentukan produk luaran
 • Mengemukakan pelan untuk kelulusan dan mendapatkan kelulusan
 • Perancangan dan penggubalan lukisan atau skema seni bina yang mendalam
 • Spesifikasi produk yang akan digunakan secara dalaman
 • Melibatkan perunding dan jurutera
 • Penyediaan dokumentasi tender

Pra-Pembinaan
 • Ungkapan Minat
 • Tender Dipanggil
 • Tender Dipanggil (Petender Disenaraikan)
 • Tender Ditutup
 • Tender Ditutup (Petender Disenaraikan)
 • Dianugerahkan Kontrak/Pembina Dilantik
 • Ditangguh
 • terbengkalai

Kontraktor utama boleh dilantik pada mana-mana peringkat projek; mereka juga boleh dilantik dalam beberapa cara yang berbeza.

Banyak projek, terutamanya pembangunan yang dibiayai kerajaan, memerlukan pembina dipilih melalui proses tender. Ini boleh berlaku pada hampir mana-mana peringkat proses pembangunan, tetapi ia paling kerap berlaku selepas kelulusan reka bentuk telah diberikan dan apabila dokumentasi yang lebih terperinci telah dimulakan. Pembina yang berpotensi, atau kontraktor, dimaklumkan atau dipelawa untuk membuat tender untuk kontrak pembinaan.

Setelah tender dipelawa, masa yang ditetapkan diperuntukkan untuk proses keputusan dijalankan. Ini biasanya dua hingga empat minggu, tetapi ia boleh mengambil masa beberapa bulan untuk beberapa projek.

Beberapa jenis kontrak biasa termasuk:

 • Tender terbuka: Tender diiklankan secara terbuka kepada semua bangunan atau firma kontrak untuk membuat tawaran.
 • Pilih tender: Beberapa bangunan atau firma kontrak terpilih dijemput untuk mengemukakan tawaran tender. Ekspresi minat (EOI) atau pendaftaran minat (ROI) boleh dilanjutkan terlebih dahulu. Peluang eksklusif ini sering digunakan untuk projek komersial di mana jadual tender tidak didedahkan.
 • Tender prakelayakan: Tender kerajaan yang lebih khusus selalunya memerlukan pembina untuk dipralayakan ke tahap keupayaan tertentu sebelum ia boleh dipertimbangkan untuk tender. Dalam kebanyakan kes, bangunan atau firma kontrak perlu berdaftar dengan kerajaan. Tender prakelayakan boleh dinyatakan sebagai terbuka atau
 • Kontrak yang dirundingkan: Pasukan pembangunan mungkin sudah mempunyai satu atau dua pembina dalam fikiran untuk projek berdasarkan reputasi pembina atau hubungan sedia ada daripada projek sebelumnya. Pembangun akan merundingkan kos, jangka masa, syarat khas dan, setelah dipersetujui, akan menandatangani kontrak untuk melantik pembina pilihan.

Jenis kontrak lain termasuk reka bentuk dan bina; kejuruteraan, perolehan dan pembinaan (EPC); dan membangun dan membina, iaitu jenis kontrak tidak formal yang digunakan oleh BCI untuk projek di mana syarikat membangunkan projek itu juga sedang membina.

Pra-Pembinaan: Ringkasan
 • Pengiklanan untuk kontraktor mengemukakan tawaran/cadangan
 • Harga sumber kontraktor untuk produk, buruh atau perkhidmatan tertentu
 • Menyenarai pendek kontraktor pilihan
 • Menilai kontraktor berdasarkan harga, kualiti, pengalaman, jangka masa dan pilihan subkontraktor
 • Pemberian kontrak utama

Pembinaan
 • Kontraktor Utama Di Tapak
 • Kerja-kerja Tapak Dimulakan
 • Pembinaan Dimulakan
 • Ditangguh
 • terbengkalai
 • Tender Subkontraktor Dipanggil
 • Tender Subkontraktor Ditutup
 • Subkontraktor Petender Disenaraikan
 • Subkontraktor Dilantik
 • Subkontraktor Tender Ditangguh
 • Tender Subkontraktor Terbengkalai

Kontraktor Utama Di Tapak merujuk kepada apabila kontraktor utama, bukannya subkontraktor, menjalankan kerja hadapan/awam/tapak. Sebuah projek dilaporkan sebagai Kontraktor Utama Di Tapak jika kerja-kerja hadapan akan mengambil masa lebih lama daripada empat minggu; jika kerja-kerja akan mengambil masa kurang daripada empat minggu, maka projek itu akan dilaporkan sebagai Pembinaan Dimulakan.

Apabila subkontraktor menjalankan kerja-kerja awal, projek itu dilaporkan sebagai Kerja-kerja Tapak Dimulakan. Kerja-kerja hadapan ini selalunya melibatkan perobohan, pembersihan dan pembersihan, cerucuk dan boring, kerja asas dan pembaikan tapak. Satu projek kemudiannya dilaporkan sebagai Pembinaan Dimulakan sebaik sahaja papak konkrit diletakkan atau asas sedang didirikan.

Pembinaan: Ringkasan
 • Memilih perdagangan/subkontraktor
 • Mewujudkan kehadiran tapak/memulakan kerja awal dan membolehkan
 • Memulakan kerja-kerja pembinaan
 • Menguruskan belanjawan pembinaan dan jangka masa

Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara LeadManager boleh membantu perniagaan anda.

Related Posts