• หน้าหลัก
 • >
 • 4 ขั้นตอนโครงการก่อสร้างที่สำคัญในฟิลิปปินส์

4 ขั้นตอนโครงการก่อสร้างที่สำคัญในฟิลิปปินส์

หลีดแมเนเจอร์ (LeadManager) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการขายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และสถาปัตยกรรม โดยแพลตฟอร์มของเรานำเสนอรายละเอียดที่ครอบคลุมตลอดเหตุการณ์สำคัญในการสร้างโครงการ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน: เตรียมโครงการ ออกแบบและเตรียมเอกสาร ก่อนก่อสร้าง และก่อสร้าง

เราตรวจสอบรายละเอียดที่สำคัญของขั้นตอนโครงการด้านล่าง—โดยเฉพาะสำหรับโครงการใน ฟิลิปปินส์ —พร้อมภาพรวมคร่าวๆ ของแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย

เตรียมโครงการ
 • ประมูล/ประกวดออกแบบ
 • ประกาศผู้ชนะการออกแบบ
 • แผนเบื้องต้น
 • การแบ่งขอบเขต
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

ก่อนเริ่มโครงการใดๆ จะต้องกำหนดโครงร่างพื้นฐานหรือแนวคิดก่อน ในระหว่างขั้นตอนการวางแผนขั้นต้นนี้ แผนการพัฒนาแนวคิดซึ่งครอบคลุมขอบเขตของโครงการจะถูกสร้างขึ้น และอาจดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อตรวจสอบศักยภาพของการพัฒนาที่เสนอ นี่คือจุดที่นักพัฒนาพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินและความต้องการในพื้นที่สำหรับโครงการของพวกเขา

การศึกษาอาจรวมถึงการประเมินสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบใดๆ ต่อคุณค่ามรดกที่มีอยู่สำหรับชุมชน—โดยปกติแล้วจะมีช่วงการปรึกษาหารือกับชุมชน

ตามแผนแม่บทการพัฒนาของฟิลิปปินส์ ที่ดินหรือพื้นที่พัฒนาขื้นใหม่ถูกขายพร้อมแนวทางเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ในพื้นที่นั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อการอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย หรือเชิงพาณิชย์ จะต้องเป็นไปตามการกำหนดเขตที่ดินที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า ด้วยวิธีนี้ การตัดสินใจใดๆ ในการกำหนดเขตที่ดินก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐบาลเช่นกัน—การขอแบ่งเขตและการอนุมัติจะดำเนินการโดยสำนักงานวางแผนและพัฒนาเมืองหรือเทศบาล

เตรียมโครงการ: สรุปภาพรวม
 • นำเสนอโครงการ
 • ประเมินรูปแบบธุรกิจ
 • ตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่
 • แต่งตั้งผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา และวิศวกร

ออกแบบและเตรียมเอกสาร
 • แผนพัฒนาอยู่ในระหว่างดำเนินการ
 • ยื่นเอกสารออกแบบ
 • แบบได้รับการอนุมัติ
 • เอกสารอยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ยื่นเอกสารก่อสร้าง
 • เอกสารก่อสร้างได้รับการอนุมัติ
 • เปิดขายหน้าไซต์
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

เมื่อสถาปนิกหรือนักออกแบบได้รับการแต่งตั้ง มักจะผ่านการเจรจาโดยตรงหรือประกวดราคาออกแบบ แผนร่างสามารถเริ่มได้ แผนงานสเก็ตช์คือภาพวาดเบื้องต้นที่ช่วยกำหนดขอบเขตของโปรเจ็กต์และปูทางในการส่งใบสมัครการออกแบบหรือแอปพลิเคชันการพัฒนา

ในระหว่าง ยื่นเอกสารออกแบบผู้พัฒนาหรือสถาปนิกจะส่งการออกแบบแผนผังที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังคณะกรรมการวางแผนของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติ หน่วยงานกำกับดูแลนี้จะทบทวนขอบเขต ประเภท และขนาดของโครงการเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ข้อกำหนดของอาคาร และแผนภาพทางเทคนิคหรือไม่

การอนุมัติครั้งแรกที่จะดำเนินการคือการกวาดล้างบารังไกย์ เป็นการกวาดล้างเพื่อสร้าง รื้อถอน หรือขุดค้นบนพื้นที่โครงการ สำหรับการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการสาธารณูปโภค จำเป็นต้องมีใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้ที่ดินและที่อยู่อาศัย (HLURB) ด้วย หน่วยงานรัฐบาลนี้ช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นในการเตรียมและอนุมัติแผนการใช้ที่ดินอย่างครอบคลุม การพัฒนา และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

เอกสารอยู่ระหว่างการดำเนินการ หมายถึงการออกแบบที่มีรายละเอียดซึ่งมักจะดำเนินการหลังจากการออกแบบเบื้องต้นได้รับการอนุมัติ—นักพัฒนาบางคนเลือกที่จะทำงานกับการออกแบบที่มีรายละเอียดในขณะที่รอการออกแบบแผนผังดั้งเดิมของพวกเขาที่จะได้รับการอนุมัติ การออกแบบที่มีรายละเอียดเป็นพิมพ์เขียวสำหรับโครงการและโดยทั่วไปแล้วจะเสร็จสมบูรณ์โดยสถาปนิก วิศวกร หรือผู้สร้าง เอกสารเหล่านี้จะใช้สำหรับขั้นตอนการประกวดราคาและเพื่อยื่นแบบแปลนอาคารและแบบแผนโครงสร้าง

แบบแปลนอาคารและแบบแปลนอาคารยื่นต่อสำนักงานของเจ้าหน้าที่อาคาร ที่ทำการเทศบาลหรือเทศบาล เมื่อคำขอเหล่านี้ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องได้รับใบอนุญาตในการเริ่มงานก่อสร้างจากสำนักงานของเจ้าหน้าที่อาคาร

ออกแบบและเตรียมเอกสาร: สรุปภาพรวม
 • กำหนดโครงการให้เข้ากับพื้นที่ท้องถิ่น
 • กำหนดรูปแบบภายนอกอาคารและระบุวัสดุสำหรับภายนอกอาคาร
 • ยื่นแผนเพื่อขออนุมัติและได้รับการอนุมัติ
 • วางแผนเชิงลึกและร่างแบบสถาปัตยกรรม
 • กำหนดวัสดุที่จะใช้สำหรับภายในอาคาร
 • ที่ปรึกษาและวิศวกรมีส่วนร่วม
 • จัดทำเอกสารประกวดราคา

ก่อนก่อสร้าง
 • ยื่นความประสงค์
 • เปิดประมูล
 • เปิดประมูลโดยมีรายชื่อผู้ร่วมประมูล
 • ปิดประมูล
 • ปิดประมูลโดยมีรายชื่อผู้ร่วมประมูล
 • ผู้รับเหมาได้รับการแต่งตั้ง
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก

ผู้รับเหมาสามารถแต่งตั้งได้ในทุกขั้นตอนของโครงการ ทั้งยังสามารถแต่งตั้งได้หลายวิธี

หลายโครงการ รวมถึงโครงการที่ได้รับทุนส่วนตัวหลักและการพัฒนาที่ได้รับทุนจากรัฐบาล กำหนดให้ผู้สร้างต้องได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการประกวดราคา สำหรับสัญญาออกแบบและก่อสร้าง การประมูลอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนใดก็ได้ของกระบวนการพัฒนา

ผู้สร้างที่มีศักยภาพหรือผู้รับเหมาได้รับแจ้งหรือเชิญให้ประกวดราคาสำหรับสัญญาที่จะสร้าง

เมื่อการประกวดราคาได้รับเชิญ จะมีการจัดสรรเวลาที่กำหนดไว้สำหรับกระบวนการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น อาจใช้เวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับทุนส่วนตัวและการพัฒนาที่ได้รับทุนจากรัฐบาล และสองถึงสี่สัปดาห์สำหรับโครงการเล็กๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเอกชน

ประเภทการคัดเลือกผู้รับเหมาหลักโดยทั่วไป ได้แก่:

 • เปิดประมูล:การประมูลจะมีการประกาศอย่างเปิดเผยให้กับบริษัทผู้รับเหมาที่สนใจเข้าร่วมการประมูลตามวันและเวลาที่กำหนด
 • การคัดเลือก:การทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงานหรือผู้รับเหมาเพียงไม่กี่แห่งเพื่อยื่นประกวดราคา การแสดงความสนใจ (EOI) หรือการจดทะเบียนผลประโยชน์ (ROI) อาจขยายออกไป วิธีนี้อาจรวมถึงโครงการเอกชนที่มีการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลที่อาจไม่เป็นที่เปิดเผยด้วย
 • การประกวดราคาเบื้องต้น:เป็นการจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
 • สัญญาการเจรจา:นักพัฒนาโครงการอาจมีผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาที่ชื่นชอบในใจหรือเคยร่วมงานก่อนหน้า โดยจะเจรจาเรื่องค่าใช้จ่าย ระยะเวลา เงื่อนไขพิเศษ และอื่นๆ เมื่อตกลงกันได้แล้วจะเซ็นสัญญาเพื่อแต่งตั้งผู้รับเหมาหลัก

ส่วนสัญญาประเภทอื่นอันรวมด้วยการออกแบบและก่อสร้าง; สัญญาด้านวิศวกรรม สัญญาการจัดซื้อและการก่อสร้าง (EPC); และเจ้าของสร้างเอง ซึ่งเป็นการคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่ BCI รายงานเมื่อโครงการมีการก่อสร้างเช่นกัน

ก่อนก่อสร้าง: สรุปภาพรวม
 • ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา
 • ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาสำหรับจัดหาวัสดุ แรงงาน หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
 • คัดเลือกผู้ประกอบการที่ต้องการเบื้องต้น
 • ประเมินผู้ประกอบการตามราคา คุณภาพ ประสบการณ์ ระยะเวลา และอื่นๆ
 • ทำสัญญาผู้รับเหมาหลัก

ก่อสร้าง
 • ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน
 • หน้าไซต์ได้เริ่มงานแล้ว
 • เริ่มก่อสร้าง
 • โครงการชะลอ
 • โครงการยกเลิก
 • ประมูลผู้รับเหมาช่วง
 • ปิดประมูลผู้รับเหมาช่วง
 • ประกาศรายชื่อผู้รับเหมาช่วง
 • ผู้รับเหมาช่วงได้รับการแต่งตั้ง
 • ชะลอประมูลผู้รับเหมาช่วง
 • ยกเลิกประมูลผู้รับเหมาช่วง

ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน กล่าวถึงผู้รับเหมาหลักมากกว่าผู้รับเหมาช่วง เข้าดำเนินงานโยธาหรือมีการปรับดินหน้าไซต์งาน ซึ่งโครงการจะรายงานว่า ผู้รับเหมาหลักเข้าไซต์งาน จะใช้เวลาดำเนินงานมากกว่า 4 สัปดาห์ แต่ถ้าหน้างานใช้เวลาน้อยกว่า 4 สัปดาห์ โครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน เริ่มก่อสร้าง.

แต่ถ้าผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้ดำเนินงานโยธาหรือปรับดินหน้าไซต์งาน โครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน หน้าไซต์ได้เริ่มงานแล้วซึ่งมักจะเป็นงานรื้อถอน การปรับดิน การตอกเสาเข็ม และงานฐานราก และโครงการจะถูกรายงานเป็นขั้นตอน เริ่มก่อสร้าง เมื่อลงแผ่นพื้นคอนกรีตหรืองานรากฐานแล้ว

ก่อสร้าง: สรุปภาพรวม
 • เลือกผู้รับเหมาช่วง
 • เริ่มงานเบื้องต้นหน้าไซต์งาน
 • เริ่มงานก่อสร้าง
 • จัดการงบประมาณการก่อสร้างและกรอบเวลา

ติดต่อ BCI วันนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า LeadManager ช่วยธุรกิจของคุณอย่างไร

Related Posts