BCIAA ฮ่องกง 2019

BCI Asia Awards ฮ่องกง

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
17:00 - 22:00 น.

โรงแรมเคอร์รี่

38 Hung Luen Rd, Hung Hom, Hong Kong

งานประกาศรางวัล BCI Asia ประจำปีซึ่งขณะนี้เป็นปีที่ 17 ได้รับการยอมรับจากนักพัฒนาและบริษัทด้านสถาปัตยกรรมที่สร้างและออกแบบอาคารจำนวนมากที่สุดในตลาดเอเชีย 7 แห่ง ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม งานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างสถาปัตยกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม และยังคงเป็นหนึ่งในรางวัลที่โลภมากที่สุดในอุตสาหกรรมการก่อสร้างระดับภูมิภาค ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศระหว่างบริษัทสถาปัตยกรรมชั้นนำ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:
โทรศัพท์ : +852 25380011
อีเมล : [email protected]

Other Events