BCI Account Managers Illustration

ผู้จัดการบัญชี BCI: พวกเขาเป็นใครและทำอะไร?

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการคำถามและคำขอ หรือการเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์มากกว่านั้น AMs ของเราพร้อมจะเข้าใจความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณและสนับสนุนคุณในการบรรลุเป้าหมาย  

เปิดตัว BCI Analytix

เปิดตัว Analytix ใหม่แล้ว

หลังจากผ่านการปรับปรุงหลายครั้ง แพลตฟอร์ม Analytix ที่ปรับปรุงใหม่ของ BCI ได้เปิดตัวแล้ว!