BCI Account Managers Illustration

ผู้จัดการบัญชี BCI: พวกเขาเป็นใครและทำอะไร?

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการคำถามและคำขอ หรือการเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์มากกว่านั้น AMs ของเราพร้อมจะเข้าใจความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณและสนับสนุนคุณในการบรรลุเป้าหมาย  

BCI Asia Awards Vietnam 2022

BCI Asia Awards Vietnam 2022

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน BCI Central ภูมิใจเสนอ BCI Asia Awards Vietnam!