Tumpuan Pelanggan BCI: TOLI

TOLI: Client Spotlight

Daripada pengumpulan bahan buangan (oleh TOLI) kepada kitar semula, TOLI ialah satu-satunya pengeluar permaidani di Jepun yang mengawal sepenuhnya usaha kitar semulanya sendiri.