Tiêu điểm Khách hàng BCI: TOLI

TOLI: Client Spotlight

Từ việc thu gom vật liệu phế thải (của TOLI) đến tái chế, TOLI là nhà sản xuất thảm duy nhất ở Nhật Bản hoàn toàn kiểm soát được các nỗ lực tái chế của chính mình.