10 พฤศจิกายน 2017: BCI Interchange Session City Series-Semarang ประเทศอินโดนีเซีย