11 พฤศจิกายน 2559: BCI Academy – การขายข้อมูลจำเพาะที่มีประสิทธิภาพ (ฮ่องกง)