13 ตุลาคม 2017: BCI Interchange Session City Series-Makassar ประเทศอินโดนีเซีย