23 March 2018: BCI Interchange Session City Series: DAVAO

Interchange Sessions นำผู้ผลิตร่วมกับสถาปนิกระดับสูงหรือสถาปนิกอาวุโส วิศวกรอาวุโส/หัวหน้า ผู้รับเหมา และที่ปรึกษาในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง แพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมหลัก ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และแบ่งปันแนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างและการก่อสร้าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Interchange Session City Series: DAVAO