27 พ.ย. 2559: BCI Academy – การขายข้อมูลจำเพาะที่มีประสิทธิภาพ (เวียดนาม)