27 ตุลาคม 2017: BCI Interchange Session City Series-เดนปาซาร์ อินโดนีเซีย