สปอตไลท์ไคลเอ็นต์ BCI: TOLI

จุดเด่นของไคลเอ็นต์: TOLI

ตั้งแต่การรวบรวมวัสดุเหลือใช้ (โดย TOLI) ไปจนถึงการรีไซเคิล TOLI เป็นผู้ผลิตพรมเพียงรายเดียวในญี่ปุ่นที่ควบคุมความพยายามในการรีไซเคิลของตนเองได้อย่างสมบูรณ์

  • หน้า 1 จาก 3
  • 1
  • 2
  • 3