Tiêu điểm Khách hàng BCI: Hager

Tiêu điểm khách hàng: Hager

Hager rất vui mừng thông báo về việc ra mắt loạt Thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền mới của họ.

Tiêu điểm Khách hàng BCI: TOLI

Tiêu điểm khách hàng: TOLI

Từ việc thu gom vật liệu phế thải (của TOLI) đến tái chế, TOLI là nhà sản xuất thảm duy nhất ở Nhật Bản hoàn toàn kiểm soát được các nỗ lực tái chế của chính mình.