แบนเนอร์ QPFMA 2022

QPFMA 2022

30 พฤษภาคม 2565
-

รางวัล Quality Property and Facility Management Award เป็นรางวัลที่จัดขึ้นทุกสองปีซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจัดการทรัพย์สินแห่งฮ่องกง (HKAPMC) สถาบัน Hong Kong Institute of Surveyors Property and Facility Management Division (HKIS PFMD)

Other Events