BCI Account Managers Illustration

ผู้จัดการบัญชี BCI: พวกเขาเป็นใครและทำอะไร?

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการคำถามและคำขอ หรือการเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์มากกว่านั้น AMs ของเราพร้อมจะเข้าใจความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณและสนับสนุนคุณในการบรรลุเป้าหมาย  

ผู้มีอำนาจตัดสินใจในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการก่อสร้าง

ผู้มีอำนาจตัดสินใจในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการก่อสร้าง

เพื่อช่วยให้คุณทราบว่าใครเป็นใคร เราได้สร้างโปรไฟล์สำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักแต่ละคนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการก่อสร้าง มาทำความรู้จักกับผู้ชมของคุณกันดีกว่า

  • หน้า 1 จาก 3
  • 1
  • 2
  • 3