26 กุมภาพันธ์ 2564: HKIS Building Surveyor Awards 2021

HKIS Building Surveyor Awards 2021
หัวเรื่อง: ชุมชน. เราใส่ใจ
กำหนดเวลาการเสนอชื่อ: 23:59 ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันศุกร์)

Building Surveyor Awards 2021 (BSA 2021) จัดโดย Building Surveying Division of the Hong Kong Institute of Surveyors (HKIS –

26 มกราคม 2564: MIPIM Asia Awards Forum 2020

MIPIM Asia Awards Forum รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับบนสุดจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างพันธมิตร รับข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม และค้นพบโครงการที่โดดเด่นที่สุดผ่านโปรแกรมระดับโลกที่อุทิศให้กับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งขาเข้าและขาออก