Ngày 26 tháng 2 năm 2021: Giải thưởng HKIS Building Surveyor năm 2021

HKIS Building Surveyor Awards 2021
Chủ đề: Cộng đồng. Chúng tôi quan tâm
Hạn chót đề cử: 23:59 ngày 26 tháng 2 năm 2021 (Thứ sáu)

Giải thưởng Nhà khảo sát Tòa nhà 2021 (BSA 2021) được tổ chức bởi Bộ phận Khảo sát Tòa nhà của Viện Khảo sát Hồng Kông (HKIS -

Ngày 26 tháng 1 năm 2021: Diễn đàn Giải thưởng MIPIM Châu Á 2020

Diễn đàn Giải thưởng MIPIM Châu Á tập hợp các chuyên gia bất động sản cấp cao nhất từ tất cả các lĩnh vực để xây dựng quan hệ đối tác, hiểu sâu hơn về ngành và khám phá các dự án nổi bật nhất thông qua một chương trình đẳng cấp thế giới dành riêng cho đầu tư bất động sản trong và ngoài nước,