โครงการที่กำลังมาแรง:

ชื่อโครงการ

With Melbourne Quarter – Masterplan under way in Docklands, there is a lot of opportunity for suppliers of all types. Focused on the residential, sport & recreation, retail, office, and infrastructure sectors, Melbourne Quarter – Masterplan is a great project to follow. Part of overall growth in VIC, Melbourne Quarter – Masterplan is certainly an apartment building project to watch. In fact, dozens of other BCI users are already checking up on this project frequently. Join them when you sign up today!

รับโปรเจ็กต์นี้ทันที
ประเภทโครงการ
-

สถานะ
-

มูลค่าโครงการ
-

ภาค
-

ขั้นตอนโครงการ
-

ที่ตั้งโครงการ
-
-

รหัสโครงการ
-

ติดต่อโครงการ

บทบาทบริษัท

ชื่อ:
ตำแหน่ง:
มือถือ:
โทรศัพท์:
อีเมล:

บทบาทบริษัท

ชื่อ:
ตำแหน่ง:
มือถือ:
โทรศัพท์:
อีเมล:

บทบาทบริษัท

ชื่อ:
ตำแหน่ง:
มือถือ:
โทรศัพท์:
อีเมล:

บทบาทบริษัท

ชื่อ:
ตำแหน่ง:
มือถือ:
โทรศัพท์:
อีเมล:

บทบาทบริษัท

ชื่อ:
ตำแหน่ง:
มือถือ:
โทรศัพท์:
อีเมล:

บทบาทบริษัท

ชื่อ:
ตำแหน่ง:
มือถือ:
โทรศัพท์:
อีเมล:

ช่องทางการติดต่อ

เนื้อหา

โครงการที่ใช้งานอยู่ที่คล้ายกัน

ค้นหา โครงการ

โยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

ค้นหาโครงการโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง สาธารณูปโภค พลังงาน

เชิงพาณิชย์

ค้นหาโครงการเชิงพาณิชย์

โรงแรม สำนักงาน กีฬาและสันทนาการ ห้างสรรพสินค้า หอประชุมและวัฒนธรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

ค้นหาโครงการอุตสาหกรรม

คลังสินค้า โรงงานการผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร

ที่พักอาศัย

ค้นหาโครงการที่พักอาศัย

อพาร์ทเม้นท์, บ้านพักคนชรา, หมู่บ้านจัดสรร, การวางผังเมือง

การขุด น้ำมัน และก๊าซ

ค้นหาโครงการทรัพยากรและพลังงาน

เหมืองแร่ น้ำมันและก๊าซ

บริการ

ค้นหาโครงการหน่วยบริการ

สถานศึกษา โรงพยาบาล กฎหมาย และการทหาร

ค้นหาฐานข้อมูลโครงการของเรา