BCI Equinox Brisbane 2022

Equinox Brisbane 2022

Vào thứ Năm ngày 26 tháng 5, Archify tự hào tổ chức Equinox Brisbane!  

BCI Equinox Sydney 2022

Equinox Sydney 2022

Vào thứ Năm ngày 12 tháng 5, Archify tự hào tổ chức Equinox Sydney!  

BCI Analytix ra mắt

Analytix mới đã ra mắt

Sau khi trải qua một loạt các cải tiến, nền tảng Analytix mới và cải tiến của BCI đã ra mắt!