Ngày 10 tháng 7 năm 2020: Hội nghị thường niên RICS Hồng Kông 2020 - Tầm nhìn cho ngày mai: Chuyển đổi trong thế kỷ 21

Hội nghị thường niên RICS Hồng Kông 2020 - Tầm nhìn cho tương lai:
Chuyển đổi trong thế kỷ 21 | Thứ sáu ngày 10 tháng 7 | Khách sạn W, Hồng Kông

Hội nghị thường niên RICS Hồng Kông 2020 sẽ quy tụ các nhân vật có ảnh hưởng và các nhà lãnh đạo công nghiệp để chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của họ. Chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề thời sự nóng bỏng, xem xét bối cảnh hiện tại của môi trường xây dựng trong khu vực và địa phương, tương tác và kết nối với các chuyên gia trong nước và quốc tế để tìm ra các giải pháp khả thi, do đó tạo ra một tương lai có lợi cho thành phố của chúng ta cho các thế hệ sắp tới. Hãy đến tham gia để kết nối với các lãnh đạo cấp cao và đặt chỗ trước ngày 05 tháng 6 để được hưởng chiết khấu khi đặt chỗ sớm.

Trang mạng: rics.org/hkconf2020