• Trang Chủ
  • >
  • Ngày 13 tháng 11 năm 2020: Viện Quản lý Xây dựng Hồng Kông - Giải thưởng Quản lý Xây dựng 2020

Ngày 13 tháng 11 năm 2020: Viện Quản lý Xây dựng Hồng Kông - Giải thưởng Quản lý Xây dựng 2020

Giải thưởng Quản lý Xây dựng (CMA) là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực xây dựng, với các dự án và đội chiến thắng được đánh giá cao về thành tích của họ trong ngành và công chúng nói chung.

Các giải thưởng hai năm một lần cung cấp một nền tảng cho các công trình mới và các cá nhân và nhóm A&A trong việc thể hiện năng lực của họ, minh họa tinh thần đồng đội và hội nhập, vượt qua thách thức, cung cấp giải pháp, đón nhận sự đổi mới, thực hành tính chuyên nghiệp, quản lý chi phí và thời gian, cùng với các công nhận vô hình khác.

Có hơn 1.000 dự án xây dựng ở Hồng Kông mỗi năm đòi hỏi một đội ngũ làm việc chuyên nghiệp để giám sát việc lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng để hoàn thành dự án. Giành được Giải thưởng CMA là một huy hiệu xuất sắc được công nhận trong ngành và giữa khách hàng và đồng nghiệp.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với ban thư ký Mr Vincent TAM hoặc Ms Sandy YUEN:
Điện thoại: 3159 2900
E-mail: [email protected] ; [email protected]
Trang mạng: http://hkicm-cma.com/

Related Posts