BCI Equinox Singapore

Ngày: 5 Tháng 6 năm 2020
Time: 6 giờ chiều - 10 giờ tối
Địa điểm: Flower Dome - Flower Field Hall @ Gardens by the Bay, Singapore

BCI Equinox là một loạt các triển lãm cửa hàng buổi tối được tổ chức trên khắp Châu Á được thiết kế để kết nối các kiến trúc sư,

BCI Equinox TP.HCM

Date: 27 tháng 11 năm 2020
Time: 6 giờ chiều - 9 giờ tối
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BCI Equinox là một loạt các triển lãm cửa hàng buổi tối được tổ chức trên khắp Châu Á được thiết kế để kết nối các kiến trúc sư,