Biểu trưng BCI Equinox 2022

LƯU NGÀY!

Equinox là một sự kiện cửa hàng dành riêng cho các chuyên gia hàng đầu trong ngành kiến trúc, thiết kế và đặc điểm kỹ thuật để khám phá các thiết kế và công nghệ sáng tạo trong ngành xây dựng và xây dựng.

Ngày: 3 tháng 6 năm 2022
Thời gian: 04:00 PM - 09:00 PM
Địa điểm: InterContinental Kuala Lumpur

Sự kiện BCI Central

Thông tin về Nhà triển lãm Equinox Malaysia

Hướng dẫn viên triển lãm

Hướng dẫn trước sự kiện

Nhãn phân phối địa điểm

Nguyên tắc sống động

Lộn xộn trong lịch trình

Kế hoạch sàn

Gói phương tiện

Mời người tham dự