Equinox - Sự kiện lưu trữ

Equinox Newcastle

Tháng Sáu 9, 2022
5:30 chiều - 7:30 chiều

NEX
309 King St, Newcastle West NSW 2302

Tham gia cùng chúng tôi cho Equinox Newcastle tại The NEX với các thương hiệu và nhà cung cấp hàng đầu của Úc. Kết nối với các đồng nghiệp của bạn và khám phá các sản phẩm, công nghệ và nhà cung cấp hàng đầu mới tại một trong những triển lãm kiến trúc cửa hàng kéo dài nhất ở Úc.

Đăng ký và vào cửa miễn phí

Other Events