Cập nhật thị trường xây dựng giữa năm 2022 của Indonesia

Cập nhật thị trường xây dựng giữa năm 2022 của Indonesia

Tháng Bảy 28, 2022
10:00 sáng - 12:00 chiều

Nhận thông tin mới nhất và báo cáo chi tiết:

- Sự phát triển của thị trường xây dựng dân dụng và xây dựng Indonesia, chia nhỏ theo ngành và khu vực
- Tình hình thị trường xây dựng nửa đầu năm 2022
- Dự báo thị trường xây dựng nửa cuối năm 2022
- Các xu hướng chính và điểm nổi bật của dự án
Để biết thêm thông tin, liên lạc:
SMS / WhatsApp: +62 822 7840 8270

Other Events