BCI Equinox Auckland 2022

Equinox Auckland 2022

Vào thứ Năm ngày 25 tháng 8, Archify tự hào tổ chức Equinox Auckland!  

Người chiến thắng giải thưởng nội thất 2022

Giải thưởng nội thất 2022

Vào ngày 14 tháng 7, các thành viên của cộng đồng kiến trúc và thiết kế đã tụ tập để ăn mừng Giải thưởng Nội thất 2022.  

BCI Analytix ra mắt

Analytix mới đã ra mắt

Sau khi trải qua một loạt các cải tiến, nền tảng Analytix mới và cải tiến của BCI đã ra mắt!